GeOlymp 2011 - III Episode

კონკურსის შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +2
(00:09:58)
+1
(00:33:09)
+1
(00:57:43)
+1
(01:28:28)
+3
(01:55:35)
5 07:44:53 100
2 ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:02:50)
+
(00:12:06)
+
(00:41:17)
+
(00:53:45)
4 01:49:58 78.96
3 ცოტნე ტაბიძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:02:21)
+
(00:13:43)
+
(00:42:30)
+
(00:55:39)
-4 4 01:54:13 77.95
4 ირაკლი მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:05:07)
+1
(00:15:39)
+
(00:32:36)
+
(00:45:07)
-6 4 01:58:29 76.96
5 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:21)
+
(00:13:05)
+2
(00:49:55)
+
(01:27:47)
4 03:14:08 76
6 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +1
(00:11:19)
+
(00:19:43)
+3
(00:54:43)
+
(01:07:45)
-6 4 03:53:30 75.06
7 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +2
(00:09:26)
+
(00:16:45)
+2
(01:55:25)
+
(01:27:22)
4 05:08:58 74.15
8 აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:03:35)
+
(00:15:04)
+2
(00:48:29)
3 01:47:08 54.94
9 გიორგი ხინჩაკაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:11:55)
+
(00:26:10)
+4
(01:54:49)
3 03:52:54 54.29
10 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:05:57)
+
(00:24:20)
-6 2 00:30:17 35.76
11 ნიკა სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:20)
+2
(00:18:11)
-6 2 01:01:31 35.35
12 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:18:21)
+
(00:43:53)
2 01:02:14 34.94
13 მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:13:56)
+
(00:28:27)
-6 2 01:02:23 34.55
14 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +1
(00:11:08)
+
(00:38:05)
-2 2 01:09:13 34.16
15 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:09:53)
+1
(00:41:00)
-3 2 01:10:53 33.78
16 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:17:28)
+
(00:59:37)
2 01:17:05 33.41
17 ელენე მაჩაიძე (Sch #150, Mziuri) +
(00:10:43)
+2
(00:44:07)
2 01:34:50 33.04
18 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:18:50)
+
(01:22:50)
2 01:41:40 32.69
19 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +3
(00:30:36)
+
(00:18:08)
2 01:48:44 32.34
20 მარი დანელია (FreeUni) +1
(00:13:38)
+1
(00:55:26)
2 01:49:04 32
21 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:14:59)
+1
(01:04:52)
2 01:59:51 31.67
22 ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:11:29)
+2
(01:10:38)
2 02:02:07 31.34
23 გიორგი ბერიძე (IBSU) +1
(00:43:33)
+
(01:04:52)
2 02:08:25 31.02
24 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:12:05)
+1
(01:19:37)
2 02:11:42 30.71
25 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +3
(00:16:25)
+
(01:00:08)
-4 2 02:16:33 30.4
26 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +1
(00:26:04)
+2
(00:56:46)
-2 2 02:22:50 30.1
27 ზურა კუპატაძე (IBSU) +
(00:10:46)
+3
(01:20:58)
2 02:31:44 29.8
28 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +5
(00:15:28)
+
(00:39:57)
-4 2 02:35:25 29.51
29 თამთა გორგაძე (FreeUni) +
(01:02:21)
+
(01:46:54)
2 02:49:15 29.23
30 აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:15:13)
+2
(01:35:09)
2 02:50:22 28.95
31 ირაკლი ნიკოლაიშვილი (FreeUni) +1
(00:56:02)
+
(01:35:23)
2 02:51:25 28.68
32 არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) +1
(01:03:30)
+
(01:29:34)
2 02:53:04 28.41
33 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +3
(01:19:41)
+
(01:08:38)
2 03:28:19 28.15
34 სოფო ჭელიშვილი (IBSU) +1
(01:03:36)
+1
(01:45:42)
2 03:29:18 27.89
35 ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) +
(01:11:39)
+1
(01:59:52)
2 03:31:31 27.64
36 ვანო ათაბეგაშვილი (SANGU) +2
(01:39:43)
+1
(01:29:24)
-1 -1 2 04:09:07 27.39
37 გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +6
(01:50:49)
+
(00:37:53)
-1 2 04:28:42 27.14
38 თენგიზ მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +5
(01:15:05)
+
(01:55:49)
2 04:50:54 26.9
39 მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) +1
(00:23:40)
+10
(01:50:33)
2 05:54:13 26.67
40 ვატო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) +
(00:09:29)
+13
(01:45:50)
2 06:15:19 26.43
41 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari, Mziuri) +
(00:06:02)
-4 1 00:06:02 13.1
42 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:19:38)
-1 1 00:19:38 12.99
43 გურამი ჯუღელი (IBSU) +
(00:27:43)
1 00:27:43 12.88
44 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +1
(00:13:29)
-3 1 00:33:29 12.77
45 ლევანი ჯიბაშვილი (Sch Kutaisi #41) +1
(00:37:58)
-3 1 00:57:58 12.67
46 სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) +2
(00:25:37)
-8 1 01:05:37 12.56
47 ელისაბედ ზარქუა (Tbilisi SU) +2
(00:26:56)
-4 1 01:06:56 12.46
48 არტემ ნახაპეტიანი (Tbilisi SU) -3 +
(01:12:34)
1 01:12:34 12.36
49 სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri) +1
(00:56:17)
-2 1 01:16:17 12.26
50 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +2
(00:44:08)
-2 1 01:24:08 12.16
51 ლევან ლორია (Tbilisi SU) +3
(00:50:18)
-1 1 01:50:18 12.06
52 გიგა კოკაია (SANGU) +3
(00:54:49)
-2 1 01:54:49 11.97
53 არჩილ ვარშანიძე (Tbilisi SU) +3
(01:16:25)
1 02:16:25 11.88
54 ნიკა ჩიქოვანი (Sch Komarovi, Mziuri) +6
(00:23:14)
-13 1 02:23:14 11.78
55 რატი გუგუნავა (FreeUni) +3
(01:30:58)
1 02:30:58 11.69
56 არმენ სარქისიანი (IBSU) +4
(01:11:09)
-4 1 02:31:09 11.6
57 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +7
(00:15:13)
-5 1 02:35:13 11.52
58 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +5
(01:02:18)
-2 1 02:42:18 11.43
59 ნინო ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +4
(01:34:58)
1 02:54:58 11.34
60 ირაკლი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +4
(01:53:19)
1 03:13:19 11.26
61 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +7
(01:15:48)
-1 1 03:35:48 11.18
62 გიორგი ნუცუბიძე (ATSU) +10
(01:27:28)
1 04:47:28 11.09
63 ნატალია ნებულიშვილი (Tbilisi SU) +9
(01:48:33)
1 04:48:33 11.01
64 გიო ჭოლაძე (ATSU) +11
(01:33:36)
1 05:13:36 10.94
65-77 ლევანი ხუნჯგურუა (Tbilisi SU) -3 0 00:00:00 0
65-77 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112) -4 -2 0 00:00:00 0
65-77 დათო წაქაძე (Sch #42, Mziuri) -2 0 00:00:00 0
65-77 გიორგი გირკელიძე (Sch #189, Mziuri) -9 0 00:00:00 0
65-77 ალექსანდრე აფხაიძე (Tbilisi SU) -3 -2 0 00:00:00 0
65-77 ალექსანდრე კაპანაძე (Tbilisi SU) -12 0 00:00:00 0
65-77 ზურა სეხნიაშვილი (IBSU) -2 0 00:00:00 0
65-77 დათო ჭელიშვილი (ATSU) -4 0 00:00:00 0
65-77 საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) -2 0 00:00:00 0
65-77 დემეტრე იობაშვილი (FreeUni) -14 0 00:00:00 0
65-77 ლუკა წულაია (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
65-77 დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch #150, Mziuri) -3 0 00:00:00 0
65-77 დათო გოგაძე (Sch #42) -3 0 00:00:00 0მოსწავლეები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ცოტნე ტაბიძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:02:21)
+
(00:13:43)
+
(00:42:30)
+
(00:55:39)
-4 4 01:54:13 100
2 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:21)
+
(00:13:05)
+2
(00:49:55)
+
(01:27:47)
4 03:14:08 96.67
3 გიორგი ხინჩაკაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:11:55)
+
(00:26:10)
+4
(01:54:49)
3 03:52:54 70.16
4 ნიკა სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:20)
+2
(00:18:11)
-6 2 01:01:31 45.31
5 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:18:21)
+
(00:43:53)
2 01:02:14 43.94
6 მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:13:56)
+
(00:28:27)
-6 2 01:02:23 42.65
7 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:17:28)
+
(00:59:37)
2 01:17:05 41.43
8 ელენე მაჩაიძე (Sch #150, Mziuri) +
(00:10:43)
+2
(00:44:07)
2 01:34:50 40.28
9 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +3
(00:30:36)
+
(00:18:08)
2 01:48:44 39.19
10 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:14:59)
+1
(01:04:52)
2 01:59:51 38.16
11 ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:11:29)
+2
(01:10:38)
2 02:02:07 37.18
12 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:12:05)
+1
(01:19:37)
2 02:11:42 36.25
13 აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:15:13)
+2
(01:35:09)
2 02:50:22 35.37
14 გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +6
(01:50:49)
+
(00:37:53)
-1 2 04:28:42 34.52
15 ვატო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) +
(00:09:29)
+13
(01:45:50)
2 06:15:19 33.72
16 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari, Mziuri) +
(00:06:02)
-4 1 00:06:02 16.48
17 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:19:38)
-1 1 00:19:38 16.11
18 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +1
(00:13:29)
-3 1 00:33:29 15.76
19 ლევანი ჯიბაშვილი (Sch Kutaisi #41) +1
(00:37:58)
-3 1 00:57:58 15.43
20 სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) +2
(00:25:37)
-8 1 01:05:37 15.1
21 სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri) +1
(00:56:17)
-2 1 01:16:17 14.8
22 ნიკა ჩიქოვანი (Sch Komarovi, Mziuri) +6
(00:23:14)
-13 1 02:23:14 14.5
23 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +5
(01:02:18)
-2 1 02:42:18 14.22
24 ნინო ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +4
(01:34:58)
1 02:54:58 13.94
25 ირაკლი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +4
(01:53:19)
1 03:13:19 13.68
26-30 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112) -4 -2 0 00:00:00 0
26-30 დათო გოგაძე (Sch #42) -3 0 00:00:00 0
26-30 დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch #150, Mziuri) -3 0 00:00:00 0
26-30 დათო წაქაძე (Sch #42, Mziuri) -2 0 00:00:00 0
26-30 გიორგი გირკელიძე (Sch #189, Mziuri) -9 0 00:00:00 0სტუდენტები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +2
(00:09:58)
+1
(00:33:09)
+1
(00:57:43)
+1
(01:28:28)
+3
(01:55:35)
5 07:44:53 100
2 ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:02:50)
+
(00:12:06)
+
(00:41:17)
+
(00:53:45)
4 01:49:58 78.3
3 ირაკლი მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:05:07)
+1
(00:15:39)
+
(00:32:36)
+
(00:45:07)
-6 4 01:58:29 76.67
4 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +1
(00:11:19)
+
(00:19:43)
+3
(00:54:43)
+
(01:07:45)
-6 4 03:53:30 75.1
5 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +2
(00:09:26)
+
(00:16:45)
+2
(01:55:25)
+
(01:27:22)
4 05:08:58 73.6
6 აკაკი მამაგეიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:03:35)
+
(00:15:04)
+2
(00:48:29)
3 01:47:08 54.12
7 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:05:57)
+
(00:24:20)
-6 2 00:30:17 35.38
8 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +1
(00:11:08)
+
(00:38:05)
-2 2 01:09:13 34.72
9 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:09:53)
+1
(00:41:00)
-3 2 01:10:53 34.07
10 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:18:50)
+
(01:22:50)
2 01:41:40 33.45
11 მარი დანელია (FreeUni) +1
(00:13:38)
+1
(00:55:26)
2 01:49:04 32.86
12 გიორგი ბერიძე (IBSU) +1
(00:43:33)
+
(01:04:52)
2 02:08:25 32.28
13 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +3
(00:16:25)
+
(01:00:08)
-4 2 02:16:33 31.72
14 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +1
(00:26:04)
+2
(00:56:46)
-2 2 02:22:50 31.19
15 ზურა კუპატაძე (IBSU) +
(00:10:46)
+3
(01:20:58)
2 02:31:44 30.67
16 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +5
(00:15:28)
+
(00:39:57)
-4 2 02:35:25 30.16
17 თამთა გორგაძე (FreeUni) +
(01:02:21)
+
(01:46:54)
2 02:49:15 29.68
18 ირაკლი ნიკოლაიშვილი (FreeUni) +1
(00:56:02)
+
(01:35:23)
2 02:51:25 29.21
19 არმენ კაზარიანი (Tbilisi SU) +1
(01:03:30)
+
(01:29:34)
2 02:53:04 28.75
20 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +3
(01:19:41)
+
(01:08:38)
2 03:28:19 28.31
21 სოფო ჭელიშვილი (IBSU) +1
(01:03:36)
+1
(01:45:42)
2 03:29:18 27.88
22 ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) +
(01:11:39)
+1
(01:59:52)
2 03:31:31 27.46
23 ვანო ათაბეგაშვილი (SANGU) +2
(01:39:43)
+1
(01:29:24)
-1 -1 2 04:09:07 27.06
24 თენგიზ მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +5
(01:15:05)
+
(01:55:49)
2 04:50:54 26.67
25 მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU) +1
(00:23:40)
+10
(01:50:33)
2 05:54:13 26.29
26 გურამი ჯუღელი (IBSU) +
(00:27:43)
1 00:27:43 12.96
27 ელისაბედ ზარქუა (Tbilisi SU) +2
(00:26:56)
-4 1 01:06:56 12.78
28 არტემ ნახაპეტიანი (Tbilisi SU) -3 +
(01:12:34)
1 01:12:34 12.6
29 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +2
(00:44:08)
-2 1 01:24:08 12.43
30 ლევან ლორია (Tbilisi SU) +3
(00:50:18)
-1 1 01:50:18 12.27
31 გიგა კოკაია (SANGU) +3
(00:54:49)
-2 1 01:54:49 12.11
32 არჩილ ვარშანიძე (Tbilisi SU) +3
(01:16:25)
1 02:16:25 11.95
33 რატი გუგუნავა (FreeUni) +3
(01:30:58)
1 02:30:58 11.79
34 არმენ სარქისიანი (IBSU) +4
(01:11:09)
-4 1 02:31:09 11.65
35 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +7
(00:15:13)
-5 1 02:35:13 11.5
36 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +7
(01:15:48)
-1 1 03:35:48 11.36
37 გიორგი ნუცუბიძე (ATSU) +10
(01:27:28)
1 04:47:28 11.22
38 ნატალია ნებულიშვილი (Tbilisi SU) +9
(01:48:33)
1 04:48:33 11.08
39 გიო ჭოლაძე (ATSU) +11
(01:33:36)
1 05:13:36 10.95
40-47 დათო ჭელიშვილი (ATSU) -4 0 00:00:00 0
40-47 ლევანი ხუნჯგურუა (Tbilisi SU) -3 0 00:00:00 0
40-47 დემეტრე იობაშვილი (FreeUni) -14 0 00:00:00 0
40-47 ალექსანდრე კაპანაძე (Tbilisi SU) -12 0 00:00:00 0
40-47 ლუკა წულაია (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
40-47 ალექსანდრე აფხაიძე (Tbilisi SU) -3 -2 0 00:00:00 0
40-47 საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) -2 0 00:00:00 0
40-47 ზურა სეხნიაშვილი (IBSU) -2 0 00:00:00 0საერთო შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 piku +2
(00:09:58)
+1
(00:33:09)
+1
(00:57:43)
+1
(01:28:28)
+3
(01:55:35)
5 07:44:53 100
2 varlevani +
(00:02:50)
+
(00:12:06)
+
(00:41:17)
+
(00:53:45)
4 01:49:58 79.04
3 tsotne +
(00:02:21)
+
(00:13:43)
+
(00:42:30)
+
(00:55:39)
-4 4 01:54:13 78.1
4 ika +
(00:05:07)
+1
(00:15:39)
+
(00:32:36)
+
(00:45:07)
-6 4 01:58:29 77.18
5 jskhirtladze +
(00:03:21)
+
(00:13:05)
+2
(00:49:55)
+
(01:27:47)
4 03:14:08 76.28
6 Kutso +1
(00:11:19)
+
(00:19:43)
+3
(00:54:43)
+
(01:07:45)
-6 4 03:53:30 75.4
7 brolia +2
(00:09:26)
+
(00:16:45)
+2
(01:55:25)
+
(01:27:22)
4 05:08:58 74.55
8 amamageishvili +
(00:03:35)
+
(00:15:04)
+2
(00:48:29)
3 01:47:08 55.28
9 giorga10 +
(00:11:55)
+
(00:26:10)
+4
(01:54:49)
3 03:52:54 54.67
10 scientist1642 +
(00:05:57)
+
(00:24:20)
-6 2 00:30:17 36.04
11 nikasvanidze +
(00:03:20)
+2
(00:18:11)
-6 2 01:01:31 35.65
12 irakliNBA +
(00:18:21)
+
(00:43:53)
2 01:02:14 35.27
13 marii +1
(00:13:56)
+
(00:28:27)
-6 2 01:02:23 34.89
14 giunagio5 +1
(00:11:08)
+
(00:38:05)
-2 2 01:09:13 34.53
15 llaki +
(00:09:53)
+1
(00:41:00)
-3 2 01:10:53 34.17
16 aazizian +
(00:17:28)
+
(00:59:37)
2 01:17:05 33.81
17 machaidzeelene +
(00:10:43)
+2
(00:44:07)
2 01:34:50 33.47
18 ntavtetrishvili +
(00:18:50)
+
(01:22:50)
2 01:41:40 33.13
19 tornike +3
(00:30:36)
+
(00:18:08)
2 01:48:44 32.8
20 LADY +1
(00:13:38)
+1
(00:55:26)
2 01:49:04 32.48
21 Elle +2
(00:47:13)
+
(00:30:46)
2 01:57:59 32.16
22 tornike5 +1
(00:14:59)
+1
(01:04:52)
2 01:59:51 31.84
23 ani_margvelashvili +
(00:11:29)
+2
(01:10:38)
2 02:02:07 31.54
24 giobero +1
(00:43:33)
+
(01:04:52)
2 02:08:25 31.24
25 irakli +1
(00:12:05)
+1
(01:19:37)
2 02:11:42 30.94
26 dlapiashvili +3
(00:16:25)
+
(01:00:08)
-4 2 02:16:33 30.65
27 shavgula +1
(00:26:04)
+2
(00:56:46)
-2 2 02:22:50 30.37
28 zura2 +
(00:10:46)
+3
(01:20:58)
2 02:31:44 30.09
29 iLevan +5
(00:15:28)
+
(00:39:57)
-4 2 02:35:25 29.82
30 ITamta +
(01:02:21)
+
(01:46:54)
2 02:49:15 29.55
31 akaki1996 +1
(00:15:13)
+2
(01:35:09)
2 02:50:22 29.29
32 Nikola1991 +1
(00:56:02)
+
(01:35:23)
2 02:51:25 29.03
33 wolve634 +1
(01:03:30)
+
(01:29:34)
2 02:53:04 28.77
34 levan +1
(00:50:19)
+
(01:47:57)
2 02:58:16 28.52
35 Khatia +3
(01:19:41)
+
(01:08:38)
2 03:28:19 28.28
36 chelishvili +1
(01:03:36)
+1
(01:45:42)
2 03:29:18 28.03
37 JINI +
(01:11:39)
+1
(01:59:52)
2 03:31:31 27.8
38 vvaannoo +2
(01:39:43)
+1
(01:29:24)
-1 -1 2 04:09:07 27.56
39 g_svana +6
(01:50:49)
+
(00:37:53)
-1 2 04:28:42 27.33
40 tengo92 +5
(01:15:05)
+
(01:55:49)
2 04:50:54 27.11
41 mindia +1
(00:23:40)
+10
(01:50:33)
2 05:54:13 26.89
42 vato20071 +
(00:09:29)
+13
(01:45:50)
2 06:15:19 26.67
43 asakevarashvili +
(00:06:02)
-4 1 00:06:02 13.23
44 axel312 +
(00:19:38)
-1 1 00:19:38 13.12
45 MateoFalcone +
(00:27:43)
1 00:27:43 13.02
46 akomargvela +1
(00:13:29)
-3 1 00:33:29 12.91
47 levanij +1
(00:37:58)
-3 1 00:57:58 12.81
48 sandro_barna +2
(00:25:37)
-8 1 01:05:37 12.71
49 ebidusi +2
(00:26:56)
-4 1 01:06:56 12.62
50 acdc -3 +
(01:12:34)
1 01:12:34 12.52
51 sophiebregadze +1
(00:56:17)
-2 1 01:16:17 12.42
52 maria +2
(00:44:08)
-2 1 01:24:08 12.33
53 Levan91 +3
(00:50:18)
-1 1 01:50:18 12.24
54 Sith +3
(00:54:49)
-2 1 01:54:49 12.15
55 headshota +4
(00:44:53)
1 02:04:53 12.06
56 behemoth +3
(01:16:25)
1 02:16:25 11.97
57 nikabika97 +6
(00:23:14)
-13 1 02:23:14 11.88
58 Professor +3
(01:30:58)
1 02:30:58 11.8
59 sarmen91 +4
(01:11:09)
-4 1 02:31:09 11.71
60 gpataraia +7
(00:15:13)
-5 1 02:35:13 11.63
61 giorgi123 +5
(01:02:18)
-2 1 02:42:18 11.55
62 nini +4
(01:34:58)
1 02:54:58 11.47
63 iraklid94 +4
(01:53:19)
1 03:13:19 11.39
64 avtandil +7
(01:15:48)
-1 1 03:35:48 11.31
65 nucu1992 +10
(01:27:28)
1 04:47:28 11.23
66 natali +9
(01:48:33)
1 04:48:33 11.16
67 chola +11
(01:33:36)
1 05:13:36 11.08
68-83 geoluka -1 0 00:00:00 0
68-83 lobila -2 0 00:00:00 0
68-83 levanlevi -3 0 00:00:00 0
68-83 dato159753 -4 0 00:00:00 0
68-83 datogogadze -3 0 00:00:00 0
68-83 Demetreio -14 0 00:00:00 0
68-83 max11rsl -3 0 00:00:00 0
68-83 soso -1 0 00:00:00 0
68-83 arboshiki -2 0 00:00:00 0
68-83 kapanadze89 -12 0 00:00:00 0
68-83 lasha_kapo -4 -2 0 00:00:00 0
68-83 ladomel -5 0 00:00:00 0
68-83 vano2000 -4 -2 0 00:00:00 0
68-83 dato10 -2 0 00:00:00 0
68-83 giorgi_girkela -9 0 00:00:00 0
68-83 al_x -3 -2 0 00:00:00 0