GeOlymp 2011 - V Episode

კონკურსის შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ირაკლი მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:04:07)
+
(00:16:35)
+
(00:32:25)
+
(01:07:59)
-3 4 02:01:06 100
2 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:04:02)
+
(00:20:56)
+1
(00:37:23)
+2
(01:40:26)
4 03:42:47 98.25
3 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +1
(00:05:30)
+
(00:31:12)
+
(00:26:34)
-7 3 01:23:16 72.41
4 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:04:09)
+
(00:20:17)
+1
(00:51:12)
3 01:35:38 71.19
5 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:03:39)
+
(00:18:39)
+1
(01:44:29)
3 02:26:47 70
6 ცოტნე ტაბიძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:02:55)
+1
(00:16:59)
-1 +1
(01:55:38)
3 02:55:32 68.85
7 ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) +
(00:04:56)
+2
(00:20:14)
+3
(01:23:05)
-1 3 03:28:15 67.74
8 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:06:26)
+1
(01:35:19)
+1
(01:21:47)
3 03:43:32 66.67
9 ნიკა სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:06:06)
+
(00:21:07)
2 00:27:13 43.75
10 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:06:03)
+
(00:24:36)
-3 2 00:30:39 43.08
11 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi) +
(00:04:46)
+
(00:28:27)
2 00:33:13 42.42
12 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:08:00)
+
(00:34:04)
-1 2 00:42:04 41.79
13 სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) +
(00:07:14)
+
(00:36:52)
2 00:44:06 41.18
14 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +
(00:04:46)
+
(00:39:52)
2 00:44:38 40.58
15 დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU) +
(00:11:12)
+
(00:33:59)
2 00:45:11 40
16 ლადო მელიქიძე (Sch Demireli) +
(00:07:32)
+
(00:38:21)
2 00:45:53 39.44
17 მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:04:32)
+
(00:47:15)
2 00:51:47 38.89
18 ვატო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) +
(00:04:00)
+1
(00:28:28)
2 00:52:28 38.36
19 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:05:59)
+
(00:27:18)
-4 2 00:53:17 37.84
20 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:08:32)
+1
(00:27:26)
-3 2 00:55:58 37.33
21 ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:08:51)
+
(00:49:17)
2 00:58:08 36.84
22 გიორგი მეგრელი (Tbilisi SU) +1
(00:11:04)
+
(00:34:42)
2 01:05:46 36.36
23 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:12:15)
+
(00:55:28)
-14 2 01:07:43 35.9
24 გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:04:41)
+1
(00:44:43)
2 01:09:24 35.44
25 ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:06:24)
+1
(00:49:10)
2 01:15:34 35
26 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:08:31)
+1
(00:49:29)
2 01:18:00 34.57
27 ირაკლი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:12:01)
+
(01:09:00)
2 01:21:01 34.15
28 ვანო ათაბეგაშვილი (SANGU) +
(00:08:15)
+
(01:21:29)
2 01:29:44 33.73
29 აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:05:58)
+1
(01:10:27)
2 01:36:25 33.33
30 პაპუნა გაფრინდაშვილი (Sch Demireli) +
(00:17:48)
+
(01:22:35)
2 01:40:23 32.94
31 ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:06:02)
+3
(00:35:18)
-4 2 02:01:20 32.56
32 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:15:09)
+2
(01:10:26)
2 02:05:35 32.18
33 ელენე მაჩაიძე (Sch #150, Mziuri) +
(00:04:56)
+1
(01:41:08)
2 02:06:04 31.82
34 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +1
(00:20:55)
+
(01:30:00)
2 02:10:55 31.46
35 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +
(00:06:13)
+3
(01:20:03)
-1 2 02:26:16 31.11
36 ლუკა ლომთაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:14:10)
+
(01:57:35)
2 02:31:45 30.77
37 ლევანი ჯიბაშვილი (Sch Kutaisi #41) +2
(00:10:48)
+1
(01:58:38)
2 02:49:26 30.43
38 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +
(00:14:16)
+6
(01:24:55)
2 03:39:11 30.11
39 გიორგი ნიშნიანიძე () +5
(01:38:33)
+1
(01:27:09)
2 05:05:42 29.79
40 ირაკლი მარგველაშვილი () +4
(01:35:07)
+3
(01:16:58)
2 05:12:05 29.47
41 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +12
(00:43:28)
+
(00:54:23)
-6 2 05:37:51 29.17
42 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:10:07)
1 00:10:07 14.43
43 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:15:30)
-2 1 00:15:30 14.29
44 თამთა გორგაძე (FreeUni) +
(00:17:23)
-2 1 00:17:23 14.14
45 გიორგი სალია (Sch Komarovi) +
(00:20:23)
1 00:20:23 14
46 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +1
(00:05:44)
-4 1 00:25:44 13.86
47 ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:11:57)
-5 1 00:31:57 13.73
48 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:12:57)
1 00:32:57 13.59
49 გიორგი ბულისკერია (Tbilisi SU) +
(00:46:11)
1 00:46:11 13.46
50 გიორგი ხინჩაკაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +2
(00:13:29)
1 00:53:29 13.33
51 დემეტრე იობაშვილი (FreeUni) +3
(00:28:16)
-13 1 01:28:16 13.21
52 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) -4 +
(01:50:16)
1 01:50:16 13.08
53 ნიკო ძნელაძე (Tbilisi SU) +3
(01:33:03)
-9 1 02:33:03 12.96
54-57 სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri) -3 0 00:00:00 0
54-57 ნოდარ ძამუკაშვილი (FreeUni) -2 0 00:00:00 0
54-57 გიორგი გირკელიძე (Sch #189, Mziuri) -16 -2 0 00:00:00 0
54-57 გიო ჭოლაძე (ATSU) -3 0 00:00:00 0მოსწავლეები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:04:09)
+
(00:20:17)
+1
(00:51:12)
3 01:35:38 100
2 ცოტნე ტაბიძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:02:55)
+1
(00:16:59)
-1 +1
(01:55:38)
3 02:55:32 96.55
3 ნიკა სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:06:06)
+
(00:21:07)
2 00:27:13 62.22
4 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:06:03)
+
(00:24:36)
-3 2 00:30:39 60.22
5 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi) +
(00:04:46)
+
(00:28:27)
2 00:33:13 58.33
6 სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) +
(00:07:14)
+
(00:36:52)
2 00:44:06 56.57
7 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +
(00:04:46)
+
(00:39:52)
2 00:44:38 54.9
8 ლადო მელიქიძე (Sch Demireli) +
(00:07:32)
+
(00:38:21)
2 00:45:53 53.33
9 მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:04:32)
+
(00:47:15)
2 00:51:47 51.85
10 ვატო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri) +
(00:04:00)
+1
(00:28:28)
2 00:52:28 50.45
11 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:12:15)
+
(00:55:28)
-14 2 01:07:43 49.12
12 გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:04:41)
+1
(00:44:43)
2 01:09:24 47.86
13 ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:06:24)
+1
(00:49:10)
2 01:15:34 46.67
14 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:08:31)
+1
(00:49:29)
2 01:18:00 45.53
15 ირაკლი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:12:01)
+
(01:09:00)
2 01:21:01 44.44
16 აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:05:58)
+1
(01:10:27)
2 01:36:25 43.41
17 პაპუნა გაფრინდაშვილი (Sch Demireli) +
(00:17:48)
+
(01:22:35)
2 01:40:23 42.42
18 ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:06:02)
+3
(00:35:18)
-4 2 02:01:20 41.48
19 ელენე მაჩაიძე (Sch #150, Mziuri) +
(00:04:56)
+1
(01:41:08)
2 02:06:04 40.58
20 ლუკა ლომთაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:14:10)
+
(01:57:35)
2 02:31:45 39.72
21 ლევანი ჯიბაშვილი (Sch Kutaisi #41) +2
(00:10:48)
+1
(01:58:38)
2 02:49:26 38.89
22 გიორგი ნიშნიანიძე () +5
(01:38:33)
+1
(01:27:09)
2 05:05:42 38.1
23 ირაკლი მარგველაშვილი () +4
(01:35:07)
+3
(01:16:58)
2 05:12:05 37.33
24 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:10:07)
1 00:10:07 18.3
25 გიორგი სალია (Sch Komarovi) +
(00:20:23)
1 00:20:23 17.95
26 ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:11:57)
-5 1 00:31:57 17.61
27 გიორგი ხინჩაკაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +2
(00:13:29)
1 00:53:29 17.28
28 სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri) -3 0 00:00:00 0
29 გიორგი გირკელიძე (Sch #189, Mziuri) -16 -2 0 00:00:00 0სტუდენტები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ირაკლი მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:04:07)
+
(00:16:35)
+
(00:32:25)
+
(01:07:59)
-3 4 02:01:06 100
2 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:04:02)
+
(00:20:56)
+1
(00:37:23)
+2
(01:40:26)
4 03:42:47 96.43
3 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +1
(00:05:30)
+
(00:31:12)
+
(00:26:34)
-7 3 01:23:16 69.83
4 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:03:39)
+
(00:18:39)
+1
(01:44:29)
3 02:26:47 67.5
5 ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) +
(00:04:56)
+2
(00:20:14)
+3
(01:23:05)
-1 3 03:28:15 65.32
6 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:06:26)
+1
(01:35:19)
+1
(01:21:47)
3 03:43:32 63.28
7 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:08:00)
+
(00:34:04)
-1 2 00:42:04 40.91
8 დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU) +
(00:11:12)
+
(00:33:59)
2 00:45:11 39.71
9 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:05:59)
+
(00:27:18)
-4 2 00:53:17 38.57
10 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:08:32)
+1
(00:27:26)
-3 2 00:55:58 37.5
11 ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:08:51)
+
(00:49:17)
2 00:58:08 36.49
12 გიორგი მეგრელი (Tbilisi SU) +1
(00:11:04)
+
(00:34:42)
2 01:05:46 35.53
13 ვანო ათაბეგაშვილი (SANGU) +
(00:08:15)
+
(01:21:29)
2 01:29:44 34.62
14 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:15:09)
+2
(01:10:26)
2 02:05:35 33.75
15 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +1
(00:20:55)
+
(01:30:00)
2 02:10:55 32.93
16 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +
(00:06:13)
+3
(01:20:03)
-1 2 02:26:16 32.14
17 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +
(00:14:16)
+6
(01:24:55)
2 03:39:11 31.4
18 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +12
(00:43:28)
+
(00:54:23)
-6 2 05:37:51 30.68
19 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:15:30)
-2 1 00:15:30 15
20 თამთა გორგაძე (FreeUni) +
(00:17:23)
-2 1 00:17:23 14.67
21 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +1
(00:05:44)
-4 1 00:25:44 14.36
22 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:12:57)
1 00:32:57 14.06
23 გიორგი ბულისკერია (Tbilisi SU) +
(00:46:11)
1 00:46:11 13.78
24 დემეტრე იობაშვილი (FreeUni) +3
(00:28:16)
-13 1 01:28:16 13.5
25 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) -4 +
(01:50:16)
1 01:50:16 13.24
26 ნიკო ძნელაძე (Tbilisi SU) +3
(01:33:03)
-9 1 02:33:03 12.98
27 ნოდარ ძამუკაშვილი (FreeUni) -2 0 00:00:00 0
28 გიო ჭოლაძე (ATSU) -3 0 00:00:00 0საერთო შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 gojira +
(00:01:57)
+
(00:07:07)
+1
(00:24:18)
+1
(00:46:38)
-4 4 02:00:00 100
2 ika +
(00:04:07)
+
(00:16:35)
+
(00:32:25)
+
(01:07:59)
-3 4 02:01:06 98.39
3 piku +
(00:04:02)
+
(00:20:56)
+1
(00:37:23)
+2
(01:40:26)
4 03:42:47 96.83
4 Kutso +1
(00:05:30)
+
(00:31:12)
+
(00:26:34)
-7 3 01:23:16 71.48
5 jskhirtladze +
(00:04:09)
+
(00:20:17)
+1
(00:51:12)
3 01:35:38 70.38
6 brolia +
(00:03:39)
+
(00:18:39)
+1
(01:44:29)
3 02:26:47 69.32
7 tsotne +
(00:02:55)
+1
(00:16:59)
-1 +1
(01:55:38)
3 02:55:32 68.28
8 baraba +
(00:04:56)
+2
(00:20:14)
+3
(01:23:05)
-1 3 03:28:15 67.28
9 scientist1642 +
(00:06:26)
+1
(01:35:19)
+1
(01:21:47)
3 03:43:32 66.3
10 Elle +
(00:07:57)
+
(00:23:23)
+4
(01:56:52)
3 03:48:12 65.36
11 nikasvanidze +
(00:06:06)
+
(00:21:07)
2 00:27:13 42.96
12 tornike5 +
(00:06:03)
+
(00:24:36)
-3 2 00:30:39 42.36
13 axel312 +
(00:04:46)
+
(00:28:27)
2 00:33:13 41.78
14 Khatia +
(00:08:00)
+
(00:34:04)
-1 2 00:42:04 41.22
15 sandro_barna +
(00:07:14)
+
(00:36:52)
2 00:44:06 40.67
16 tornike +
(00:04:46)
+
(00:39:52)
2 00:44:38 40.13
17 datval +
(00:11:12)
+
(00:33:59)
2 00:45:11 39.61
18 ladomel +
(00:07:32)
+
(00:38:21)
2 00:45:53 39.1
19 marii +
(00:04:32)
+
(00:47:15)
2 00:51:47 38.61
20 vato20071 +
(00:04:00)
+1
(00:28:28)
2 00:52:28 38.13
21 Cipusha +1
(00:05:59)
+
(00:27:18)
-4 2 00:53:17 37.65
22 giunagio5 +
(00:08:32)
+1
(00:27:26)
-3 2 00:55:58 37.2
23 JINI +
(00:08:51)
+
(00:49:17)
2 00:58:08 36.75
24 misha1024 +
(00:09:27)
+
(00:50:14)
2 00:59:41 36.31
25 Megreli +1
(00:11:04)
+
(00:34:42)
2 01:05:46 35.88
26 gskhirtladze03 +
(00:12:15)
+
(00:55:28)
-14 2 01:07:43 35.47
27 g_svana +
(00:04:41)
+1
(00:44:43)
2 01:09:24 35.06
28 ani_margvelashvili +
(00:06:24)
+1
(00:49:10)
2 01:15:34 34.66
29 akomargvela +
(00:08:31)
+1
(00:49:29)
2 01:18:00 34.27
30 iraklid94 +
(00:12:01)
+
(01:09:00)
2 01:21:01 33.89
31 vvaannoo +
(00:08:15)
+
(01:21:29)
2 01:29:44 33.52
32 akaki1996 +
(00:05:58)
+1
(01:10:27)
2 01:36:25 33.15
33 papuna209 +
(00:17:48)
+
(01:22:35)
2 01:40:23 32.8
34 nikanick11 +1
(00:06:02)
+3
(00:35:18)
-4 2 02:01:20 32.45
35 LADY +
(00:15:09)
+2
(01:10:26)
2 02:05:35 32.11
36 machaidzeelene +
(00:04:56)
+1
(01:41:08)
2 02:06:04 31.77
37 dlapiashvili +1
(00:20:55)
+
(01:30:00)
2 02:10:55 31.44
38 shavgula +
(00:06:13)
+3
(01:20:03)
-1 2 02:26:16 31.12
39 lukito +1
(00:14:10)
+
(01:57:35)
2 02:31:45 30.81
40 levanij +2
(00:10:48)
+1
(01:58:38)
2 02:49:26 30.5
41 ucha4964 +1
(01:49:47)
+1
(01:02:41)
-3 2 03:32:28 30.2
42 gpataraia +
(00:14:16)
+6
(01:24:55)
2 03:39:11 29.9
43 DreadLord +5
(01:38:33)
+1
(01:27:09)
2 05:05:42 29.61
44 NoTiNGeM +4
(01:35:07)
+3
(01:16:58)
2 05:12:05 29.33
45 llaki +12
(00:43:28)
+
(00:54:23)
-6 2 05:37:51 29.05
46 irakliNBA +
(00:10:07)
1 00:10:07 14.39
47 maria +
(00:15:30)
-2 1 00:15:30 14.25
48 ITamta +
(00:17:23)
-2 1 00:17:23 14.12
49 ggsalia +
(00:20:23)
1 00:20:23 13.99
50 iLevan +1
(00:05:44)
-4 1 00:25:44 13.86
51 baqari131 +1
(00:11:57)
-5 1 00:31:57 13.74
52 ntavtetrishvili +1
(00:12:57)
1 00:32:57 13.62
53 bulisa +
(00:46:11)
1 00:46:11 13.5
54 giorga10 +2
(00:13:29)
1 00:53:29 13.38
55 Demetreio +3
(00:28:16)
-13 1 01:28:16 13.26
56 nbarb091 -4 +
(01:50:16)
1 01:50:16 13.15
57 niko +3
(01:33:03)
-9 1 02:33:03 13.03
58-62 nodar_dzamukashvili -2 0 00:00:00 0
58-62 giorgi_girkela -16 -2 0 00:00:00 0
58-62 saba -3 0 00:00:00 0
58-62 chola -3 0 00:00:00 0
58-62 sophiebregadze -3 0 00:00:00 0