ციკლ "GeOlymp Series 2010"-ის პირველმა ბონუს ეპიზოდმაც ჩაიარა.

მონაწილეებისთვის შეთავაზებული იყო 5 ამოცანა პირობებით ქართულ ენაზე. მათ ამოსახსნელად 2 საათი იყო გამოყოფილი.

საერთო ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა ელდარ ბოგდანოვმა (საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი). მეორე ადგილზე გავიდა ცოტნე ტაბიძე (ქუთაისი, ან. რაზმაძის სახელობის 41-ე საჯარო სკოლა). ხოლო მესამე ადგილზე გიორგი ლეკვეიშვილი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი).

ვინაიდან ეს იყო ბონუს რაუნდი, მისი შედეგები არ აისახება ჯამურ შედეგებზე. თუმცა რაუნდი გამოირჩეოდა იმით, რომ Geolymp -ის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს შეეძლოთ მასში მონაწილეობის მიღება.

პირობებში იყო რამდენიმე უზუსტობა.

პირველი. A ამოცანაში შეზღუდვები იყო არასწორად, 0 <= a, b <= 1000 ნაცვლად უნდა ყოფილიყო 0 < a, b <= 1000. თუმცა ეს დიდად არ ცვლიდა ამოცანის პირობას.

მეორე. B ამოცანის პირობაში არ იყო დაკონკრეტებული რომ კვადრატების ზომა ტოლი უნდა ყოფილიყო. სხვადასხვა ზომის კვადრატების შემთხვევაში აბსოლუტურად განსხვავებული ამოცნა მიიღება.

მესამე. D ამოცანაში, განმარტებაში მოყვანილი სურათი ზუსტად არ შეესაბამებოდა მაგალითს.

პირველ ბონუს რაუნდში საერთო ჯამში მონაწილეობა მიიღო 27 -მა მონაწილემ.

ამოხსნილი ამოცანების
რაოდენობა
მონაწილეთა
რაოდენობა
51
41
34
28
19
04

თვითონ ამოცანები მათ ამომხსნელთა რაოდენობის მიხედვით ასე განაწილდა:

ამოცანაამომხსნელთა რაოდენობა
A21
B15
C6
D3
E1

პროგრამირების ენების გამოყენების სტატისტიკა:

55 სწორი ამოხსნიდან
38C/C++
11Pascal
6Java