დამთავრდა ციკლ "GeOlymp Series 2010"-ის მეოთხე ეპიზოდი.

მონაწილეებისთვის შეთავაზებული იყო 5 ამოცანა პირობებით ქართულ ენაზე. მათ ამოსახსნელად 2 საათი იყო გამოყოფილი.

საერთო ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა ირაკლი მერაბიშვილმა (სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), რითაც მან საერთო ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიბრუნა. მეორე ადგილზე სერიის დებიუტანტი ლევან ვარამაშვილი, ხოლო მესამეზე - აკაკი მამაგეიშვილი გავიდა. ორივე მათგანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია.

ინტერნეტ-ტურის პარალელურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა დასწრებული ოლიმპიადა, რომელშიც 18 თსუ-ს სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის პირველი ადგილი ლევან ვარამაშვილმა, მეორე გიორგი ნადირაძემ, ხოლო მესამე ნიკა გაბისონიამ დაიკავა.

მეოთხე რაუნდში საერთო ჯამში მონაწილეობა მიიღო 32 მონაწილემ, რომელთაგან 9 იყო სკოლის მოსწავლე, 23 კი სტუდენტი. ამოხსნილი ამოცანების რაოდენობის მიხედვით მონაწილეები ასე განაწილდნენ:

ამოხსნილი
ამოცანების
რაოდენობა
ამომხსნელთა
რაოდენობა
52
45
35
213
14
03

თვითონ ამოცანები მათ ამომხსნელთა რაოდენობის მიხედვით ასე განაწილდა:

ამოცანაამომხსნელთა
რაოდენობა
A28
B26
C11
D8
E2

პროგრამირების ენების გამოყენების სტატისტიკა:

75 სწორი ამოხსნიდან
60C/C++
9Java
4Pascal
2PHP