ამ დროისთვის არ არსებობს სილაბუსი, რომელიც ასახავს თუ რა ცოდნა უნდა ჰქონდეს სკოლის მოსწავლეს ინფორმატიკაში კონკრეტულ კლასში და შესაბამისად არავინ იცის ზუსტად, რა თემებზე შეიძლება შეხვდეს ამოცანები მოსწავლეთა ეროვნულ ოლიმპიადაზე.

ვაქვეყნებთ არაოფიციალურ სილაბუსს, რომელიც ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეადგინეს ამ სფეროში მრავალი წლის განმავლობაში მოღვაწე პიროვნებებმა. აღნიშნული ჩამონათვალი წარმოადგენს რეკომენდირებულ სილაბუსს როგორც მოსწავლე-მასწავლებლებისთვის, ასევე ოლიმპიადის ორგანიზატორებისთვის.

სილაბუსის დოკუმენტი.