სერვერზე მიმდინარეობს სამუშაოები და შესაძლებელია საიტი ან ejudge გაითიშოს რამდენიმეჯერ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში. სამუშაოების დასრულების მერე მოგაწოდებთ ინფორმაციას თუ რა ცვლილებები მოხდა მომხმარებლისთვის საინტერესო კუთხით.


Update:

განახლებები დასრულდა და ცვლილებებს შორის არის:

განახლდა gcc 4.3.2-დან 4.4.5-მდე

განახლდა php 5.2.6-დან 5.3.3-მდე

განახლდა Mono C# 1.9.1-დან 2.6.7-მდე

დაემატა Python 2.6.6

დაემატა Perl 5.10.1

ბოლო ორი ენის დამატება შესაძლო გახდა ejudge სისტემის და kernel patch-ის ბოლო ვერსიების გამოყენებით. Enjoy.