GeOlymp 2012 - I Episode

კონკურსის შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +
(00:03:15)
+
(00:13:04)
+
(00:20:15)
+1
(01:30:40)
+4
(01:52:14)
5 05:39:28 100
2 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:13:28)
+
(00:15:26)
+
(00:28:24)
-3 3 00:57:18 59.3
3 გიორგი მეგრელი (Tbilisi SU) +
(00:17:30)
+
(00:29:18)
+
(00:45:23)
-3 3 01:32:11 58.62
4 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:07:35)
+
(00:31:41)
+
(00:53:34)
-2 3 01:32:50 57.95
5 ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:10:19)
+1
(00:25:02)
+
(00:37:34)
3 01:32:55 57.3
6 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:13:29)
+1
(00:31:11)
+
(00:40:00)
-5 3 01:44:40 56.67
7 ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:09:21)
+2
(00:26:45)
+
(00:35:55)
-6 3 01:52:01 56.04
8 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:54:46)
+1
(00:24:23)
+
(00:33:50)
-3 3 02:12:59 55.43
9 გიორგი საღინაძე (Tbilisi SU) +
(00:45:57)
+
(00:45:39)
+
(00:45:26)
3 02:17:02 54.84
10 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:09:46)
+
(00:32:57)
+2
(00:58:24)
-3 3 02:21:07 54.26
11 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +
(00:06:13)
+
(00:45:09)
+2
(00:56:54)
-4 3 02:28:16 53.68
12 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:05:51)
+1
(00:35:06)
+1
(01:12:16)
-6 3 02:33:13 53.13
13 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:13:00)
+
(00:32:13)
+2
(01:09:26)
3 02:34:39 52.58
14 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:07:38)
+3
(00:29:23)
+1
(00:41:48)
-1 3 02:38:49 52.04
15 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +4
(00:08:26)
+
(00:33:14)
+1
(00:57:21)
-1 3 03:19:01 51.52
16 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:02:08)
+1
(00:13:03)
+7
(00:42:29)
-8 3 03:37:40 51
17 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:26:31)
+1
(01:02:50)
+3
(01:52:12)
3 04:41:33 50.5
18 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:05:12)
+4
(01:40:28)
+2
(01:19:54)
-1 3 05:05:34 50
19 ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind) +1
(00:15:57)
+4
(00:52:46)
+3
(01:23:32)
3 05:12:15 49.51
20 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +
(00:08:51)
+
(00:22:39)
+11
(01:31:05)
3 05:42:35 49.04
21 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari) +
(00:07:11)
+
(00:29:21)
-5 2 00:36:32 32.38
22 ვატო ტაბატაძე (Sch #63) +
(00:11:56)
+
(00:25:06)
-9 2 00:37:02 32.08
23 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:11:37)
+
(00:46:40)
-14 2 00:58:17 31.78
24 ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:49)
-14 +
(00:54:53)
2 00:58:42 31.48
25 მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:08:47)
+
(00:33:50)
2 01:02:37 31.19
26 ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni) +
(00:20:42)
+1
(00:32:18)
-4 2 01:13:00 30.91
27 ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:12:52)
+1
(00:42:50)
-2 2 01:15:42 30.63
28 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +
(00:04:33)
+2
(01:05:10)
-6 2 01:49:43 30.36
29 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +
(00:12:47)
+2
(01:00:37)
2 01:53:24 30.09
30 ლადო მელიქიძე (Sch Demireli) +1
(00:22:15)
+1
(00:53:03)
-10 2 01:55:18 29.82
31 ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:16:09)
+2
(01:10:50)
-4 2 02:06:59 29.57
32 ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) +
(00:43:01)
+2
(01:11:44)
-4 2 02:34:45 29.31
33 გიორგი გირკელიძე (Sch ?, Mziuri) +1
(00:33:05)
+4
(01:17:03)
-6 2 03:30:08 29.06
34 გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(00:17:03)
+6
(01:29:19)
-2 2 03:46:22 28.81
35 აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +3
(00:25:14)
+4
(01:05:13)
-2 2 03:50:27 28.57
36 ამირან მელია (Sch Komarovi) +9
(00:44:27)
+
(01:39:02)
2 05:23:29 28.33
37 სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) +
(00:05:01)
-9 1 00:05:01 14.05
38 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:09:08)
-3 -2 1 00:09:08 13.93
39 ზურა კუპატაძე (IBSU) +
(00:13:25)
-1 1 00:13:25 13.82
40 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:15:39)
-13 1 00:15:39 13.71
41 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +
(00:15:52)
-6 1 00:15:52 13.6
42 ჟანი ბარამიძე (Tbilisi SU) +
(00:17:10)
-11 1 00:17:10 13.49
43 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:17:41)
1 00:17:41 13.39
44 ზურა სეხნიაშვილი (IBSU) +
(00:18:24)
-3 1 00:18:24 13.28
45 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:21:47)
-2 1 00:21:47 13.18
46 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:21:48)
-2 1 00:21:48 13.08
47 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:23:53)
-1 1 00:23:53 12.98
48 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:25:59)
-1 1 00:25:59 12.88
49 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +
(00:30:11)
-8 1 00:30:11 12.78
50 ლუკა ლომთაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:14:30)
-2 1 00:34:30 12.69
51 ანი მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:35:27)
1 00:35:27 12.59
52 ელისაბედ ზარქუა (Tbilisi SU) +
(00:41:18)
-3 1 00:41:18 12.5
53 გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU) +
(00:44:41)
-3 1 00:44:41 12.41
54 თენგიზ მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:46:29)
1 00:46:29 12.32
55 დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch #150, Mziuri) +1
(00:29:03)
-3 1 00:49:03 12.23
56 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112) +
(00:53:29)
-3 1 00:53:29 12.14
57 გიორგი კიკოლაშვილი (FreeUni) +
(00:55:52)
1 00:55:52 12.06
58 გიორგი ბერიძე (IBSU) +
(01:11:48)
1 01:11:48 11.97
59 კოტე უჯმაჯურიძე (FreeUni) +
(01:13:17)
-3 1 01:13:17 11.89
60 ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112) +
(01:14:50)
1 01:14:50 11.81
61 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:59:20)
-1 1 01:19:20 11.72
62 გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU) +1
(01:07:45)
-2 1 01:27:45 11.64
63 ცოტნე ღუტიშვილი (SANGU) +1
(01:09:59)
1 01:29:59 11.56
64 დათო ხურციძე (SANGU) +2
(01:24:08)
1 02:04:08 11.49
65 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) -3 +4
(01:40:14)
1 03:00:14 11.41
66 ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri) +4
(01:55:19)
-3 1 03:15:19 11.33
67 გიორგი ბაქრაძე (Tbilisi SU) +7
(01:42:16)
1 04:02:16 11.26
68-86 ლადო ქველაძე (Sch #34, Mziuri) 0 00:00:00 0
68-86 სოსო ტუღუში (Tbilisi SU) -2 0 00:00:00 0
68-86 ალექსი ამნიაშვილი (Tbilisi SU) -1 -2 0 00:00:00 0
68-86 ვაჟა სინაურიძე (ATSU) -1 0 00:00:00 0
68-86 თანო თეთვაძე (ATSU) -2 0 00:00:00 0
68-86 საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) -3 -1 0 00:00:00 0
68-86 გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri) -5 -2 -2 0 00:00:00 0
68-86 დათო ხაჭაპურიძე (ATSU) -1 0 00:00:00 0
68-86 სოფიო ჩიქვინიძე (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
68-86 საბა ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) -4 0 00:00:00 0
68-86 გიორგი კოღუაშვილი (ATSU) -15 0 00:00:00 0
68-86 ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU) 0 00:00:00 0
68-86 პაპუნა გაფრინდაშვილი (Sch Demireli) -7 0 00:00:00 0
68-86 კაკო ყალიჩავა (ATSU) -2 0 00:00:00 0
68-86 გიორგი ჩხარტიშვილი (ATSU) -4 0 00:00:00 0
68-86 ბესო გოგისვანიძე (ATSU) -2 0 00:00:00 0
68-86 დათო ფოფო (SANGU) 0 00:00:00 0
68-86 ნიკა ოთიაშვილი (Sch ?, Mziuri) -1 0 00:00:00 0
68-86 თორნიკე მჟავია (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0მოსწავლეები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:10:19)
+1
(00:25:02)
+
(00:37:34)
3 01:32:55 100
2 ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:09:21)
+2
(00:26:45)
+
(00:35:55)
-6 3 01:52:01 97.22
3 ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri) +
(00:09:46)
+
(00:32:57)
+2
(00:58:24)
-3 3 02:21:07 94.59
4 თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +
(00:06:13)
+
(00:45:09)
+2
(00:56:54)
-4 3 02:28:16 92.11
5 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:05:51)
+1
(00:35:06)
+1
(01:12:16)
-6 3 02:33:13 89.74
6 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +4
(00:08:26)
+
(00:33:14)
+1
(00:57:21)
-1 3 03:19:01 87.5
7 ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:02:08)
+1
(00:13:03)
+7
(00:42:29)
-8 3 03:37:40 85.37
8 თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:05:12)
+4
(01:40:28)
+2
(01:19:54)
-1 3 05:05:34 83.33
9 ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind) +1
(00:15:57)
+4
(00:52:46)
+3
(01:23:32)
3 05:12:15 81.4
10 გიორგი გულიაშვილი (Sch #166) +
(00:08:51)
+
(00:22:39)
+11
(01:31:05)
3 05:42:35 79.55
11 არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52 Balavari) +
(00:07:11)
+
(00:29:21)
-5 2 00:36:32 51.85
12 ვატო ტაბატაძე (Sch #63) +
(00:11:56)
+
(00:25:06)
-9 2 00:37:02 50.72
13 ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:49)
-14 +
(00:54:53)
2 00:58:42 49.65
14 მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:08:47)
+
(00:33:50)
2 01:02:37 48.61
15 ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:12:52)
+1
(00:42:50)
-2 2 01:15:42 47.62
16 ლადო მელიქიძე (Sch Demireli) +1
(00:22:15)
+1
(00:53:03)
-10 2 01:55:18 46.67
17 გიორგი გირკელიძე (Sch ?, Mziuri) +1
(00:33:05)
+4
(01:17:03)
-6 2 03:30:08 45.75
18 გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(00:17:03)
+6
(01:29:19)
-2 2 03:46:22 44.87
19 აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri) +3
(00:25:14)
+4
(01:05:13)
-2 2 03:50:27 44.03
20 ამირან მელია (Sch Komarovi) +9
(00:44:27)
+
(01:39:02)
2 05:23:29 43.21
21 სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1) +
(00:05:01)
-9 1 00:05:01 21.21
22 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +
(00:15:52)
-6 1 00:15:52 20.83
23 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:17:41)
1 00:17:41 20.47
24 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:23:53)
-1 1 00:23:53 20.11
25 ლუკა ლომთაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:14:30)
-2 1 00:34:30 19.77
26 ანი მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:35:27)
1 00:35:27 19.44
27 დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch #150, Mziuri) +1
(00:29:03)
-3 1 00:49:03 19.13
28 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112) +
(00:53:29)
-3 1 00:53:29 18.82
29 ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112) +
(01:14:50)
1 01:14:50 18.52
30 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) -3 +4
(01:40:14)
1 03:00:14 18.23
31 ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri) +4
(01:55:19)
-3 1 03:15:19 17.95
32-36 ლადო ქველაძე (Sch #34, Mziuri) 0 00:00:00 0
32-36 გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri) -5 -2 -2 0 00:00:00 0
32-36 პაპუნა გაფრინდაშვილი (Sch Demireli) -7 0 00:00:00 0
32-36 ნიკა ოთიაშვილი (Sch ?, Mziuri) -1 0 00:00:00 0
32-36 საბა ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri) -4 0 00:00:00 0სტუდენტები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +
(00:03:15)
+
(00:13:04)
+
(00:20:15)
+1
(01:30:40)
+4
(01:52:14)
5 05:39:28 100
2 ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU) +
(00:13:28)
+
(00:15:26)
+
(00:28:24)
-3 3 00:57:18 58.8
3 გიორგი მეგრელი (Tbilisi SU) +
(00:17:30)
+
(00:29:18)
+
(00:45:23)
-3 3 01:32:11 57.65
4 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:07:35)
+
(00:31:41)
+
(00:53:34)
-2 3 01:32:50 56.54
5 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:13:29)
+1
(00:31:11)
+
(00:40:00)
-5 3 01:44:40 55.47
6 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:54:46)
+1
(00:24:23)
+
(00:33:50)
-3 3 02:12:59 54.44
7 გიორგი საღინაძე (Tbilisi SU) +
(00:45:57)
+
(00:45:39)
+
(00:45:26)
3 02:17:02 53.45
8 ხატია ჭითაშვილი (FreeUni) +
(00:13:00)
+
(00:32:13)
+2
(01:09:26)
3 02:34:39 52.5
9 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +
(00:07:38)
+3
(00:29:23)
+1
(00:41:48)
-1 3 02:38:49 51.58
10 მარი დანელია (FreeUni) +
(00:26:31)
+1
(01:02:50)
+3
(01:52:12)
3 04:41:33 50.69
11 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:11:37)
+
(00:46:40)
-14 2 00:58:17 33.22
12 ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni) +
(00:20:42)
+1
(00:32:18)
-4 2 01:13:00 32.67
13 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +
(00:04:33)
+2
(01:05:10)
-6 2 01:49:43 32.13
14 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +
(00:12:47)
+2
(01:00:37)
2 01:53:24 31.61
15 ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:16:09)
+2
(01:10:50)
-4 2 02:06:59 31.11
16 ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU) +
(00:43:01)
+2
(01:11:44)
-4 2 02:34:45 30.63
17 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:09:08)
-3 -2 1 00:09:08 15.08
18 ზურა კუპატაძე (IBSU) +
(00:13:25)
-1 1 00:13:25 14.85
19 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:15:39)
-13 1 00:15:39 14.63
20 ჟანი ბარამიძე (Tbilisi SU) +
(00:17:10)
-11 1 00:17:10 14.41
21 ზურა სეხნიაშვილი (IBSU) +
(00:18:24)
-3 1 00:18:24 14.2
22 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:21:47)
-2 1 00:21:47 14
23 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:21:48)
-2 1 00:21:48 13.8
24 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:25:59)
-1 1 00:25:59 13.61
25 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +
(00:30:11)
-8 1 00:30:11 13.42
26 ელისაბედ ზარქუა (Tbilisi SU) +
(00:41:18)
-3 1 00:41:18 13.24
27 გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU) +
(00:44:41)
-3 1 00:44:41 13.07
28 თენგიზ მერაბიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:46:29)
1 00:46:29 12.89
29 გიორგი კიკოლაშვილი (FreeUni) +
(00:55:52)
1 00:55:52 12.73
30 გიორგი ბერიძე (IBSU) +
(01:11:48)
1 01:11:48 12.56
31 კოტე უჯმაჯურიძე (FreeUni) +
(01:13:17)
-3 1 01:13:17 12.41
32 ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) +1
(00:59:20)
-1 1 01:19:20 12.25
33 გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU) +1
(01:07:45)
-2 1 01:27:45 12.1
34 ცოტნე ღუტიშვილი (SANGU) +1
(01:09:59)
1 01:29:59 11.95
35 დათო ხურციძე (SANGU) +2
(01:24:08)
1 02:04:08 11.81
36 გიორგი ბაქრაძე (Tbilisi SU) +7
(01:42:16)
1 04:02:16 11.67
37-50 დათო ფოფო (SANGU) 0 00:00:00 0
37-50 გიორგი ჩხარტიშვილი (ATSU) -4 0 00:00:00 0
37-50 ვაჟა სინაურიძე (ATSU) -1 0 00:00:00 0
37-50 თორნიკე მჟავია (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
37-50 სოფიო ჩიქვინიძე (Tbilisi SU) -1 0 00:00:00 0
37-50 ბესო გოგისვანიძე (ATSU) -2 0 00:00:00 0
37-50 გიორგი კოღუაშვილი (ATSU) -15 0 00:00:00 0
37-50 სოსო ტუღუში (Tbilisi SU) -2 0 00:00:00 0
37-50 საბა ლობილაძე (Tbilisi SU) -3 -1 0 00:00:00 0
37-50 ალექსი ამნიაშვილი (Tbilisi SU) -1 -2 0 00:00:00 0
37-50 თანო თეთვაძე (ATSU) -2 0 00:00:00 0
37-50 დათო ხაჭაპურიძე (ATSU) -1 0 00:00:00 0
37-50 კაკო ყალიჩავა (ATSU) -2 0 00:00:00 0
37-50 ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU) 0 00:00:00 0საერთო შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 Kutso +
(00:03:15)
+
(00:13:04)
+
(00:20:15)
+1
(01:30:40)
+4
(01:52:14)
5 05:39:28 100
2 brolia +
(00:13:28)
+
(00:15:26)
+
(00:28:24)
-3 3 00:57:18 59.37
3 Megreli +
(00:17:30)
+
(00:29:18)
+
(00:45:23)
-3 3 01:32:11 58.75
4 giunagio5 +
(00:07:35)
+
(00:31:41)
+
(00:53:34)
-2 3 01:32:50 58.14
5 nikanick11 +
(00:10:19)
+1
(00:25:02)
+
(00:37:34)
3 01:32:55 57.55
6 piku +
(00:13:29)
+1
(00:31:11)
+
(00:40:00)
-5 3 01:44:40 56.97
7 tsotne +
(00:03:58)
+1
(00:27:12)
+1
(00:35:56)
-4 3 01:47:06 56.4
8 nikasvanidze +
(00:09:21)
+2
(00:26:45)
+
(00:35:55)
-6 3 01:52:01 55.84
9 scientist1642 +
(00:54:46)
+1
(00:24:23)
+
(00:33:50)
-3 3 02:12:59 55.29
10 ProgrammerG +
(00:45:57)
+
(00:45:39)
+
(00:45:26)
3 02:17:02 54.76
11 aazizian +
(00:09:46)
+
(00:32:57)
+2
(00:58:24)
-3 3 02:21:07 54.23
12 tornike +
(00:06:13)
+
(00:45:09)
+2
(00:56:54)
-4 3 02:28:16 53.71
13 akomargvela +
(00:05:51)
+1
(00:35:06)
+1
(01:12:16)
-6 3 02:33:13 53.21
14 Khatia +
(00:13:00)
+
(00:32:13)
+2
(01:09:26)
3 02:34:39 52.71
15 llaki +
(00:07:38)
+3
(00:29:23)
+1
(00:41:48)
-1 3 02:38:49 52.22
16 gskhirtladze03 +4
(00:08:26)
+
(00:33:14)
+1
(00:57:21)
-1 3 03:19:01 51.74
17 teleporter +
(00:09:05)
+
(00:44:03)
+3
(01:43:01)
3 03:36:09 51.27
18 jskhirtladze +
(00:02:08)
+1
(00:13:03)
+7
(00:42:29)
-8 3 03:37:40 50.81
19 LADY +
(00:26:31)
+1
(01:02:50)
+3
(01:52:12)
3 04:41:33 50.36
20 tornike5 +
(00:05:12)
+4
(01:40:28)
+2
(01:19:54)
-1 3 05:05:34 49.91
21 NoTiNGeM +1
(00:15:57)
+4
(00:52:46)
+3
(01:23:32)
3 05:12:15 49.47
22 giorgi123 +
(00:08:51)
+
(00:22:39)
+11
(01:31:05)
3 05:42:35 49.04
23 asakevarashvili +
(00:07:11)
+
(00:29:21)
-5 2 00:36:32 32.41
24 vato20071 +
(00:11:56)
+
(00:25:06)
-9 2 00:37:02 32.14
25 dlapiashvili +
(00:11:37)
+
(00:46:40)
-14 2 00:58:17 31.86
26 machaidzeelene +
(00:03:49)
-14 +
(00:54:53)
2 00:58:42 31.6
27 marii +1
(00:08:47)
+
(00:33:50)
2 01:02:37 31.33
28 nmach10 +
(00:20:42)
+1
(00:32:18)
-4 2 01:13:00 31.07
29 ani_margvelashvili +
(00:12:52)
+1
(00:42:50)
-2 2 01:15:42 30.82
30 shavgula +
(00:04:33)
+2
(01:05:10)
-6 2 01:49:43 30.57
31 nbarb091 +
(00:12:47)
+2
(01:00:37)
2 01:53:24 30.32
32 ladomel +1
(00:22:15)
+1
(00:53:03)
-10 2 01:55:18 30.08
33 JINI +
(00:16:09)
+2
(01:10:50)
-4 2 02:06:59 29.84
34 baraba +
(00:43:01)
+2
(01:11:44)
-4 2 02:34:45 29.61
35 rame +
(00:35:55)
-2 +1
(01:50:09)
2 02:46:04 29.38
36 giorgi2122 +1
(00:33:05)
+4
(01:17:03)
-6 2 03:30:08 29.15
37 DreadLord +
(00:17:03)
+6
(01:29:19)
-2 2 03:46:22 28.92
38 akaki1996 +3
(00:25:14)
+4
(01:05:13)
-2 2 03:50:27 28.7
39 amimelia +9
(00:44:27)
+
(01:39:02)
2 05:23:29 28.48
40 sandro_barna +
(00:05:01)
-9 1 00:05:01 14.14
41 Elle +
(00:09:08)
-3 -2 1 00:09:08 14.03
42 zura2 +
(00:13:25)
-1 1 00:13:25 13.93
43 Cipusha +
(00:15:39)
-13 1 00:15:39 13.82
44 nika_losa +
(00:15:52)
-6 1 00:15:52 13.72
45 zhaniko93 +
(00:17:10)
-11 1 00:17:10 13.62
46 irakli +
(00:17:41)
1 00:17:41 13.53
47 arboshiki +
(00:18:24)
-3 1 00:18:24 13.43
48 maria +
(00:21:47)
-2 1 00:21:47 13.33
49 avtandil +
(00:21:48)
-2 1 00:21:48 13.24
50 irakli_p +
(00:23:53)
-1 1 00:23:53 13.15
51 Dixtosa +
(00:25:59)
-1 1 00:25:59 13.06
52 iLevan +
(00:30:11)
-8 1 00:30:11 12.97
53 lukito +1
(00:14:30)
-2 1 00:34:30 12.88
54 Ani +
(00:35:27)
1 00:35:27 12.79
55 ebidusi +
(00:41:18)
-3 1 00:41:18 12.7
56 nutsu +
(00:44:41)
-3 1 00:44:41 12.62
57 tengo92 +
(00:46:29)
1 00:46:29 12.53
58 max11rsl +1
(00:29:03)
-3 1 00:49:03 12.45
59 vano2000 +
(00:53:29)
-3 1 00:53:29 12.37
60 gkiko +
(00:55:52)
1 00:55:52 12.29
61 giobero +
(01:11:48)
1 01:11:48 12.21
62 kujma10 +
(01:13:17)
-3 1 01:13:17 12.13
63 baqari_2001 +
(01:14:50)
1 01:14:50 12.05
64 ntavtetrishvili +1
(00:59:20)
-1 1 01:19:20 11.97
65 pepela +1
(01:07:45)
-2 1 01:27:45 11.9
66 tsotnegut +1
(01:09:59)
1 01:29:59 11.82
67 shvelo +1
(01:38:03)
-2 1 01:58:03 11.75
68 xurca +2
(01:24:08)
1 02:04:08 11.68
69 levani_sana1998 +4
(01:07:05)
-2 -1 1 02:27:05 11.6
70 dragon -3 +4
(01:40:14)
1 03:00:14 11.53
71 elene_1998 +4
(01:55:19)
-3 1 03:15:19 11.46
72 GioB +7
(01:42:16)
1 04:02:16 11.39
73-95 TornikeMjavia -1 0 00:00:00 0
73-95 davita -1 0 00:00:00 0
73-95 kogoia -15 0 00:00:00 0
73-95 naruto -1 0 00:00:00 0
73-95 nikaoto -1 0 00:00:00 0
73-95 chkopo 0 00:00:00 0
73-95 shotasilagadze -4 0 00:00:00 0
73-95 Fox_7 -2 0 00:00:00 0
73-95 nostradamus18 -4 0 00:00:00 0
73-95 datobula 0 00:00:00 0
73-95 sabuna_1998 -4 0 00:00:00 0
73-95 kunchula -2 0 00:00:00 0
73-95 MrYemama -2 0 00:00:00 0
73-95 papunag209 -7 0 00:00:00 0
73-95 elguja -3 0 00:00:00 0
73-95 alexi -1 -2 0 00:00:00 0
73-95 pakura -1 0 00:00:00 0
73-95 dadu19911 0 00:00:00 0
73-95 tanano93 -2 0 00:00:00 0
73-95 lobila -3 -1 0 00:00:00 0
73-95 SopoChikvinidze -1 0 00:00:00 0
73-95 gtkesh -1 0 00:00:00 0
73-95 g_svana -5 -2 -2 0 00:00:00 0