GeOlymp 2013 - II Episode

კონკურსის შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:05:18)
+
(00:15:23)
+
(00:24:46)
+
(00:37:17)
-13 4 01:22:44 100
2 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:22)
+
(00:23:05)
+
(00:39:30)
+1
(01:55:09)
4 03:21:06 99.04
3 ჯიმი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:06:05)
+
(00:16:04)
+
(00:31:53)
-7 3 01:14:02 73.57
4 გიორგი გულიაშვილი (Sch Demireli) +
(00:06:20)
+
(00:17:04)
+1
(00:46:54)
-13 3 01:30:18 72.88
5 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:05:05)
+
(00:30:15)
+2
(01:05:30)
3 02:20:50 72.2
6 თომას მიქავა (Sch Demireli) +
(00:04:23)
+
(00:30:19)
+1
(01:32:51)
3 02:27:33 71.53
7 ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:10:56)
+
(00:54:00)
+
(01:26:28)
3 02:31:24 70.87
8 გიორგი გიგლემიანი (FreeUni) +1
(00:26:36)
+
(00:57:10)
+
(01:10:24)
3 02:54:10 70.23
9 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +1
(00:09:17)
+2
(00:49:23)
+
(01:44:48)
3 03:43:28 69.59
10 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi) +2
(00:12:45)
+1
(00:33:04)
+2
(01:26:46)
3 03:52:35 68.97
11 ნუგზარ ჩხაიძე (Sch Demireli) +
(00:05:12)
+3
(00:47:06)
+1
(01:40:54)
3 03:53:12 68.36
12 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:05:39)
+
(00:15:22)
+5
(01:58:58)
3 03:59:59 67.76
13 აბო მარგალიტაძე (Sch Komarovi) +
(00:19:11)
+
(01:26:29)
+3
(01:47:29)
3 04:33:09 67.17
14 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch Komarovi) +4
(00:24:34)
+1
(00:46:31)
+
(01:48:01)
3 04:39:06 66.59
15 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +2
(00:27:03)
+1
(01:38:00)
+1
(01:15:09)
3 04:40:12 66.03
16 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +1
(00:12:18)
+4
(00:47:22)
+1
(01:55:44)
3 04:55:24 65.47
17 ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:05:36)
+
(00:19:38)
-11 2 00:25:14 43.28
18 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +
(00:05:29)
+
(00:20:01)
-19 2 00:25:30 42.92
19 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:05:43)
+
(00:23:57)
-15 2 00:29:40 42.56
20 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:06:15)
+
(00:24:09)
2 00:30:24 42.21
21 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:06:25)
+
(00:25:25)
-4 2 00:31:50 41.87
22 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:08:03)
+
(00:28:43)
2 00:36:46 41.53
23 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:04:40)
+
(00:33:22)
2 00:38:02 41.2
24 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:07:21)
+
(00:39:03)
2 00:46:24 40.87
25 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:09:17)
+
(00:43:29)
2 00:52:46 40.55
26 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +
(00:06:18)
+1
(00:37:50)
2 01:04:08 40.23
27 გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:16:53)
+
(00:53:57)
-2 2 01:10:50 39.92
28 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +
(00:08:28)
+1
(00:46:44)
2 01:15:12 39.62
29 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:07:49)
+1
(00:47:40)
-3 2 01:15:29 39.31
30 ირაკლი ჯიშკარიანი (SANGU) +
(00:17:26)
+
(01:03:22)
2 01:20:48 39.02
32 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:06:55)
+
(01:21:25)
2 01:28:20 38.43
33 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +1
(00:07:26)
+1
(00:42:47)
-5 2 01:30:13 38.15
34 ნოდარ ფიფია (SANGU) +
(00:12:20)
+
(01:19:10)
-2 2 01:31:30 37.87
35 ლადო მელიქიძე (Sch Demireli) +1
(00:18:27)
+
(00:56:58)
2 01:35:25 37.59
36 გიორგი კიკოლაშვილი (FreeUni) +1
(00:14:16)
+
(01:02:08)
2 01:36:24 37.32
37 ბექა ლომიტაშვილი (FreeUni) +
(00:18:35)
+1
(01:02:15)
2 01:40:50 37.05
38 გიორგი ნუცუბიძე (ATSU) +
(00:12:04)
+
(01:28:51)
2 01:40:55 36.79
39 გიორგი მათიაშვილი (FreeUni) +1
(00:09:39)
+
(01:11:38)
2 01:41:17 36.52
40 ნოდარ ძამუკაშვილი (FreeUni) +
(00:14:11)
+1
(01:07:42)
-2 2 01:41:53 36.27
41 საბა გოგოლიძე (FreeUni) +1
(00:17:13)
+
(01:08:02)
-5 2 01:45:15 36.01
42 ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:09:17)
+
(01:37:12)
2 01:46:29 35.76
43 სოფიო ჩიქვინიძე (Tbilisi SU) +
(00:15:53)
+
(01:30:40)
2 01:46:33 35.52
44 ცოტნე ღუტიშვილი (SANGU) +
(00:11:44)
+2
(00:54:57)
2 01:46:41 35.27
45 გივი ბახტაძე (Tbilisi SU) +
(00:22:50)
+1
(01:09:17)
2 01:52:07 35.03
46 ირაკლი გოცირიძე (Tbilisi SU) +
(00:08:34)
+1
(01:28:41)
2 01:57:15 34.8
47 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:09:26)
+
(01:48:15)
2 01:57:41 34.56
48 სანდრო ბარნაბიშვილი (SANGU) +3
(00:13:03)
+
(00:45:12)
-1 2 01:58:15 34.33
49 მარიამ გურჯიევი (Sch ?, Mziuri) +
(00:24:37)
+
(01:37:04)
2 02:01:41 34.11
50 გიორგი კოღუაშვილი (ATSU) +1
(00:19:11)
+2
(00:47:56)
2 02:07:07 33.88
51 ლაშა ფერაძე (UG) +
(00:18:14)
+2
(01:13:00)
-3 2 02:11:14 33.66
52 ნატალია ნებულიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:13:50)
+2
(01:23:39)
2 02:17:29 33.44
53 გიორგი ვახტანგიშვილი (FreeUni) +1
(00:12:41)
+2
(01:12:44)
2 02:25:25 33.23
54 ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112) +3
(00:20:19)
+
(01:11:34)
2 02:31:53 33.01
55 ვანო ათაბეგაშვილი (SANGU) +
(00:33:15)
+2
(01:22:09)
2 02:35:24 32.8
56 გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:07:08)
+4
(01:02:52)
-23 2 02:50:00 32.59
57 კოტე უჯმაჯურიძე (FreeUni) +
(00:10:58)
+3
(01:56:00)
2 03:06:58 32.39
58 შოთა ბიჭოშვილი (FreeUni) +
(01:38:27)
+
(01:40:36)
2 03:19:03 32.19
59 ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41) +3
(00:11:50)
+3
(01:21:01)
-1 2 03:32:51 31.99
60 დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +11
(01:28:52)
+3
(00:59:21)
-2 2 07:08:13 31.79
61 გიგა ჩალაური (Tbilisi SU) +
(00:09:52)
1 00:09:52 15.8
62 გიორგი ღუღუნიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:12:42)
-3 1 00:12:42 15.7
63 დავით ცხონდია (Tbilisi SU) +
(00:13:12)
1 00:13:12 15.61
64 გიგი პატარაია (FreeUni) +
(00:13:40)
-3 1 00:13:40 15.51
65 გიგა აივაზაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:19:36)
-2 1 00:19:36 15.42
66 გიორგი რუხაია (Tbilisi SU) +
(00:19:45)
-2 1 00:19:45 15.33
67 ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU) +
(00:22:49)
1 00:22:49 15.24
68 ქეთი ურიდია (FreeUni) +
(00:28:31)
-1 -3 1 00:28:31 15.15
69 ბექა აივაზაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:28:37)
-3 1 00:28:37 15.06
70 ერეკლე დეკანოიძე (Tbilisi SU) +
(00:33:18)
1 00:33:18 14.97
71 ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:19:34)
-5 1 00:39:34 14.88
72 ზურაბ კაჩუხაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:41:42)
-2 1 00:41:42 14.8
73 ცოტნე ჩიქოვანი (Tbilisi SU) +
(00:42:10)
1 00:42:10 14.71
74 ნოდარი მშვიდობაძე (Sch Komarovi) +
(00:42:55)
1 00:42:55 14.63
75 ბაქარ ბეჟაშვილი (Sch #63, Mziuri) +
(00:47:39)
1 00:47:39 14.55
76 ნიკა ბერიძე (IBSU) +1
(00:30:38)
-1 1 00:50:38 14.47
77 ლექსო ფიჩხაძე (Sch Demireli) +2
(00:15:07)
1 00:55:07 14.39
78 მერაბ მალიშავა (Tbilisi SU) +1
(00:36:22)
-1 1 00:56:22 14.31
79 თორნიკე ქიმაძე (SANGU) +1
(00:44:24)
1 01:04:24 14.23
80 ლაშა ხარშილაძე (Sch of Didi Smada, Mziuri) +2
(00:27:41)
-3 1 01:07:41 14.15
81 გიორგი ძოწენიძე (Tbilisi SU) +2
(00:29:50)
1 01:09:50 14.07
82 ნიკა სალია (Sch Experimental #1) +2
(00:31:26)
1 01:11:26 13.99
83 გიორგი შველიძე (Tbilisi SU) +1
(00:53:53)
1 01:13:53 13.92
84 ზაურ მეშველიანი (Sch Komarovi) +3
(00:16:38)
1 01:16:38 13.84
85 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +3
(00:24:06)
1 01:24:06 13.77
86 ედუარდ კაკაურიძე (FreeUni) +2
(00:44:55)
-1 1 01:24:55 13.7
87 თანო თეთვაძე (ATSU) -5 +1
(01:16:04)
1 01:36:04 13.62
88 ანი მაჩაიძე (Sch Komarovi) +3
(00:36:14)
-3 1 01:36:14 13.55
89 გიორგი ადეიშვილი (Sch Kutaisi #41) +4
(00:23:41)
-1 1 01:43:41 13.48
90 ნიკა შალიკიანი (Sch Kutaisi #41) +3
(00:43:42)
-1 1 01:43:42 13.41
91 დავით აბულაშვილი (SANGU) +5
(00:17:36)
-3 1 01:57:36 13.34
92 გურამ მაზანაშვილი (Tbilisi SU, Mziuri) +5
(00:33:37)
1 02:13:37 13.27
93 დათო ტატოშვილი (Sch #42) +4
(01:08:06)
-1 1 02:28:06 13.21
94 ალექსი ალექსანდრია (Sch Demireli) +3
(01:49:10)
1 02:49:10 13.14
95 ნათია დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +5
(01:25:18)
1 03:05:18 13.07
96-104 ნინი ღიბრაძე (Sch ?, Mziuri) -4 0 00:00:00 0
96-104 თორნიკე კუჭუხიძე (TSU) 0 00:00:00 0
96-104 გიორგი გაჩეჩილაძე (Sch #31) -1 0 00:00:00 0
96-104 ცოტნე რამიშვილი (Sch #42) -2 0 00:00:00 0
96-104 თამარ კობახიძე-ჯავახიშვილი (Sch Demireli, Mziuri) -1 -1 0 00:00:00 0
96-104 გვანცა შენგელია (FreeUni) -2 -1 0 00:00:00 0
96-104 თეიმურაზ ხუციშვილი (Sch ?, Mziuri) -1 0 00:00:00 0
96-104 ზურაბ მესხიძე (BSU) -12 0 00:00:00 0
96-104 შალვა ავანაშვილი (IBSU) -2 0 00:00:00 0მოსწავლეები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:05:18)
+
(00:15:23)
+
(00:24:46)
+
(00:37:17)
-13 4 01:22:44 100
2 გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:03:22)
+
(00:23:05)
+
(00:39:30)
+1
(01:55:09)
4 03:21:06 97.73
3 ჯიმი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +1
(00:06:05)
+
(00:16:04)
+
(00:31:53)
-7 3 01:14:02 71.67
4 გიორგი გულიაშვილი (Sch Demireli) +
(00:06:20)
+
(00:17:04)
+1
(00:46:54)
-13 3 01:30:18 70.11
5 აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:05:05)
+
(00:30:15)
+2
(01:05:30)
3 02:20:50 68.62
6 თომას მიქავა (Sch Demireli) +
(00:04:23)
+
(00:30:19)
+1
(01:32:51)
3 02:27:33 67.19
7 ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:10:56)
+
(00:54:00)
+
(01:26:28)
3 02:31:24 65.82
8 ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi) +1
(00:09:17)
+2
(00:49:23)
+
(01:44:48)
3 03:43:28 64.5
9 ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi) +2
(00:12:45)
+1
(00:33:04)
+2
(01:26:46)
3 03:52:35 63.24
10 ნუგზარ ჩხაიძე (Sch Demireli) +
(00:05:12)
+3
(00:47:06)
+1
(01:40:54)
3 03:53:12 62.02
11 აბო მარგალიტაძე (Sch Komarovi) +
(00:19:11)
+
(01:26:29)
+3
(01:47:29)
3 04:33:09 60.85
12 ვანო გამეზარდაშვილი (Sch Komarovi) +4
(00:24:34)
+1
(00:46:31)
+
(01:48:01)
3 04:39:06 59.72
13 ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:05:36)
+
(00:19:38)
-11 2 00:25:14 39.09
14 ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41) +
(00:04:40)
+
(00:33:22)
2 00:38:02 38.39
15 გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:16:53)
+
(00:53:57)
-2 2 01:10:50 37.72
16 ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri) +
(00:06:55)
+
(01:21:25)
2 01:28:20 37.07
17 ლადო მელიქიძე (Sch Demireli) +1
(00:18:27)
+
(00:56:58)
2 01:35:25 36.44
18 ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41) +
(00:09:17)
+
(01:37:12)
2 01:46:29 35.83
19 მარიამ გურჯიევი (Sch ?, Mziuri) +
(00:24:37)
+
(01:37:04)
2 02:01:41 35.25
20 ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112) +3
(00:20:19)
+
(01:11:34)
2 02:31:53 34.68
21 გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41) +1
(00:07:08)
+4
(01:02:52)
-23 2 02:50:00 34.13
22 ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41) +3
(00:11:50)
+3
(01:21:01)
-1 2 03:32:51 33.59
23 დიმიტრი ცხოვრებაძე (Sch Komarovi, Mziuri) +11
(01:28:52)
+3
(00:59:21)
-2 2 07:08:13 33.08
24 გიგა აივაზაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:19:36)
-2 1 00:19:36 16.29
25 ბექა აივაზაშვილი (Sch #42, Mziuri) +
(00:28:37)
-3 1 00:28:37 16.04
26 ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri) +1
(00:19:34)
-5 1 00:39:34 15.81
27 ნოდარი მშვიდობაძე (Sch Komarovi) +
(00:42:55)
1 00:42:55 15.58
28 ბაქარ ბეჟაშვილი (Sch #63, Mziuri) +
(00:47:39)
1 00:47:39 15.36
29 ლექსო ფიჩხაძე (Sch Demireli) +2
(00:15:07)
1 00:55:07 15.14
30 თორნიკე ქიმაძე (SANGU) +1
(00:44:24)
1 01:04:24 14.93
31 ლაშა ხარშილაძე (Sch of Didi Smada, Mziuri) +2
(00:27:41)
-3 1 01:07:41 14.73
32 ნიკა სალია (Sch Experimental #1) +2
(00:31:26)
1 01:11:26 14.53
33 ზაურ მეშველიანი (Sch Komarovi) +3
(00:16:38)
1 01:16:38 14.33
34 შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +3
(00:24:06)
1 01:24:06 14.14
35 ანი მაჩაიძე (Sch Komarovi) +3
(00:36:14)
-3 1 01:36:14 13.96
36 გიორგი ადეიშვილი (Sch Kutaisi #41) +4
(00:23:41)
-1 1 01:43:41 13.78
37 ნიკა შალიკიანი (Sch Kutaisi #41) +3
(00:43:42)
-1 1 01:43:42 13.61
38 დათო ტატოშვილი (Sch #42) +4
(01:08:06)
-1 1 02:28:06 13.44
39 ალექსი ალექსანდრია (Sch Demireli) +3
(01:49:10)
1 02:49:10 13.27
40-44 თამარ კობახიძე-ჯავახიშვილი (Sch Demireli, Mziuri) -1 -1 0 00:00:00 0
40-44 ცოტნე რამიშვილი (Sch #42) -2 0 00:00:00 0
40-44 გიორგი გაჩეჩილაძე (Sch #31) -1 0 00:00:00 0
40-44 თეიმურაზ ხუციშვილი (Sch ?, Mziuri) -1 0 00:00:00 0
40-44 ნინი ღიბრაძე (Sch ?, Mziuri) -4 0 00:00:00 0სტუდენტები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 გიორგი გიგლემიანი (FreeUni) +1
(00:26:36)
+
(00:57:10)
+
(01:10:24)
3 02:54:10 100
2 ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU) +
(00:05:39)
+
(00:15:22)
+5
(01:58:58)
3 03:59:59 98.31
3 ლაშა ლაკირბაია (FreeUni) +2
(00:27:03)
+1
(01:38:00)
+1
(01:15:09)
3 04:40:12 96.67
4 გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU) +1
(00:12:18)
+4
(00:47:22)
+1
(01:55:44)
3 04:55:24 95.08
5 ზურაბ კუცია (Tbilisi SU) +
(00:05:29)
+
(00:20:01)
-19 2 00:25:30 62.37
6 ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU) +
(00:05:43)
+
(00:23:57)
-15 2 00:29:40 61.38
7 გიორგი ჯავახაძე (ATSU) +
(00:06:15)
+
(00:24:09)
2 00:30:24 60.42
8 დათა ლაპიაშვილი (FreeUni) +
(00:06:25)
+
(00:25:25)
-4 2 00:31:50 59.49
9 გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:08:03)
+
(00:28:43)
2 00:36:46 58.59
10 ავთანდილ გოქაძე (ATSU) +
(00:07:21)
+
(00:39:03)
2 00:46:24 57.71
11 გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:09:17)
+
(00:43:29)
2 00:52:46 56.86
12 ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni) +
(00:06:18)
+1
(00:37:50)
2 01:04:08 56.04
13 ლევან არაბული (Tbilisi SU) +
(00:08:28)
+1
(00:46:44)
2 01:15:12 55.24
14 მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:07:49)
+1
(00:47:40)
-3 2 01:15:29 54.46
15 ირაკლი ჯიშკარიანი (SANGU) +
(00:17:26)
+
(01:03:22)
2 01:20:48 53.7
16 გიორგი პატარაია (Tbilisi SU) +1
(00:07:26)
+1
(00:42:47)
-5 2 01:30:13 52.97
17 ნოდარ ფიფია (SANGU) +
(00:12:20)
+
(01:19:10)
-2 2 01:31:30 52.25
18 გიორგი კიკოლაშვილი (FreeUni) +1
(00:14:16)
+
(01:02:08)
2 01:36:24 51.56
19 ბექა ლომიტაშვილი (FreeUni) +
(00:18:35)
+1
(01:02:15)
2 01:40:50 50.88
20 გიორგი ნუცუბიძე (ATSU) +
(00:12:04)
+
(01:28:51)
2 01:40:55 50.22
21 გიორგი მათიაშვილი (FreeUni) +1
(00:09:39)
+
(01:11:38)
2 01:41:17 49.57
22 ნოდარ ძამუკაშვილი (FreeUni) +
(00:14:11)
+1
(01:07:42)
-2 2 01:41:53 48.95
23 საბა გოგოლიძე (FreeUni) +1
(00:17:13)
+
(01:08:02)
-5 2 01:45:15 48.33
24 სოფიო ჩიქვინიძე (Tbilisi SU) +
(00:15:53)
+
(01:30:40)
2 01:46:33 47.74
25 ცოტნე ღუტიშვილი (SANGU) +
(00:11:44)
+2
(00:54:57)
2 01:46:41 47.15
26 გივი ბახტაძე (Tbilisi SU) +
(00:22:50)
+1
(01:09:17)
2 01:52:07 46.59
27 ირაკლი გოცირიძე (Tbilisi SU) +
(00:08:34)
+1
(01:28:41)
2 01:57:15 46.03
28 ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU) +
(00:09:26)
+
(01:48:15)
2 01:57:41 45.49
29 სანდრო ბარნაბიშვილი (SANGU) +3
(00:13:03)
+
(00:45:12)
-1 2 01:58:15 44.96
30 გიორგი კოღუაშვილი (ATSU) +1
(00:19:11)
+2
(00:47:56)
2 02:07:07 44.44
31 ლაშა ფერაძე (UG) +
(00:18:14)
+2
(01:13:00)
-3 2 02:11:14 43.94
32 ნატალია ნებულიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:13:50)
+2
(01:23:39)
2 02:17:29 43.45
33 გიორგი ვახტანგიშვილი (FreeUni) +1
(00:12:41)
+2
(01:12:44)
2 02:25:25 42.96
34 ვანო ათაბეგაშვილი (SANGU) +
(00:33:15)
+2
(01:22:09)
2 02:35:24 42.49
35 კოტე უჯმაჯურიძე (FreeUni) +
(00:10:58)
+3
(01:56:00)
2 03:06:58 42.03
36 შოთა ბიჭოშვილი (FreeUni) +
(01:38:27)
+
(01:40:36)
2 03:19:03 41.58
37 გიგა ჩალაური (Tbilisi SU) +
(00:09:52)
1 00:09:52 20.57
38 გიორგი ღუღუნიშვილი (Tbilisi SU) +
(00:12:42)
-3 1 00:12:42 20.35
39 დავით ცხონდია (Tbilisi SU) +
(00:13:12)
1 00:13:12 20.14
40 გიგი პატარაია (FreeUni) +
(00:13:40)
-3 1 00:13:40 19.93
41 გიორგი რუხაია (Tbilisi SU) +
(00:19:45)
-2 1 00:19:45 19.73
42 ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU) +
(00:22:49)
1 00:22:49 19.53
43 ქეთი ურიდია (FreeUni) +
(00:28:31)
-1 -3 1 00:28:31 19.33
44 ერეკლე დეკანოიძე (Tbilisi SU) +
(00:33:18)
1 00:33:18 19.14
45 ზურაბ კაჩუხაშვილი (Tbilisi SU) +
(00:41:42)
-2 1 00:41:42 18.95
46 ცოტნე ჩიქოვანი (Tbilisi SU) +
(00:42:10)
1 00:42:10 18.77
47 ნიკა ბერიძე (IBSU) +1
(00:30:38)
-1 1 00:50:38 18.59
48 მერაბ მალიშავა (Tbilisi SU) +1
(00:36:22)
-1 1 00:56:22 18.41
49 გიორგი ძოწენიძე (Tbilisi SU) +2
(00:29:50)
1 01:09:50 18.24
50 გიორგი შველიძე (Tbilisi SU) +1
(00:53:53)
1 01:13:53 18.07
51 ედუარდ კაკაურიძე (FreeUni) +2
(00:44:55)
-1 1 01:24:55 17.9
52 თანო თეთვაძე (ATSU) -5 +1
(01:16:04)
1 01:36:04 17.74
53 დავით აბულაშვილი (SANGU) +5
(00:17:36)
-3 1 01:57:36 17.58
54 გურამ მაზანაშვილი (Tbilisi SU, Mziuri) +5
(00:33:37)
1 02:13:37 17.42
55 ნათია დოლიაშვილი (Tbilisi SU) +5
(01:25:18)
1 03:05:18 17.26
56-59 თორნიკე კუჭუხიძე (TSU) 0 00:00:00 0
56-59 გვანცა შენგელია (FreeUni) -2 -1 0 00:00:00 0
56-59 შალვა ავანაშვილი (IBSU) -2 0 00:00:00 0
56-59 ზურაბ მესხიძე (BSU) -12 0 00:00:00 0საერთო შედეგები

ადგილი მონაწილე A B C D E სრული საჯარიმო დრო რეიტინგი
1 varlevani +
(00:04:14)
+
(00:23:52)
+
(00:45:15)
+
(01:51:27)
+
(01:23:51)
5 04:28:39 100
2 nikasvanidze +
(00:05:18)
+
(00:15:23)
+
(00:24:46)
+
(00:37:17)
-13 4 01:22:44 79.29
3 gskhirtladze03 +
(00:03:22)
+
(00:23:05)
+
(00:39:30)
+1
(01:55:09)
4 03:21:06 78.58
4 jskhirtladze +1
(00:06:05)
+
(00:16:04)
+
(00:31:53)
-7 3 01:14:02 58.42
5 giorgi123 +
(00:06:20)
+
(00:17:04)
+1
(00:46:54)
-13 3 01:30:18 57.91
6 akomargvela +
(00:05:05)
+
(00:30:15)
+2
(01:05:30)
3 02:20:50 57.41
7 koddddddi +
(00:04:23)
+
(00:30:19)
+1
(01:32:51)
3 02:27:33 56.92
8 lashabuxo +
(00:10:56)
+
(00:54:00)
+
(01:26:28)
3 02:31:24 56.44
9 giglema +1
(00:26:36)
+
(00:57:10)
+
(01:10:24)
3 02:54:10 55.97
10 nika_losa +1
(00:09:17)
+2
(00:49:23)
+
(01:44:48)
3 03:43:28 55.5
11 teleporter +2
(00:12:45)
+1
(00:33:04)
+2
(01:26:46)
3 03:52:35 55.04
12 nugusha +
(00:05:12)
+3
(00:47:06)
+1
(01:40:54)
3 03:53:12 54.59
13 Khatia +
(00:11:53)
+3
(00:53:45)
+
(01:53:07)
3 03:58:45 54.15
14 piku +
(00:05:39)
+
(00:15:22)
+5
(01:58:58)
3 03:59:59 53.71
15 abo +
(00:19:11)
+
(01:26:29)
+3
(01:47:29)
3 04:33:09 53.28
16 vano2000 +4
(00:24:34)
+1
(00:46:31)
+
(01:48:01)
3 04:39:06 52.86
17 llaki +2
(00:27:03)
+1
(01:38:00)
+1
(01:15:09)
3 04:40:12 52.44
18 shavgula +1
(00:12:18)
+4
(00:47:22)
+1
(01:55:44)
3 04:55:24 52.03
19 machaidzeelene +
(00:05:36)
+
(00:19:38)
-11 2 00:25:14 34.42
20 Kutso +
(00:05:29)
+
(00:20:01)
-19 2 00:25:30 34.15
21 scientist1642 +
(00:05:43)
+
(00:23:57)
-15 2 00:29:40 33.89
22 giunagio5 +
(00:06:15)
+
(00:24:09)
2 00:30:24 33.64
23 dlapiashvili +
(00:06:25)
+
(00:25:25)
-4 2 00:31:50 33.38
24 Cipusha +
(00:08:03)
+
(00:28:43)
2 00:36:46 33.13
25 irakli_p +
(00:04:40)
+
(00:33:22)
2 00:38:02 32.89
26 avtandil +
(00:07:21)
+
(00:39:03)
2 00:46:24 32.65
27 Dixtosa +
(00:09:17)
+
(00:43:29)
2 00:52:46 32.41
28 nbarb091 +
(00:06:18)
+1
(00:37:50)
2 01:04:08 32.17
29 giogio +
(00:16:53)
+
(00:53:57)
-2 2 01:10:50 31.94
30 iLevan +
(00:08:28)
+1
(00:46:44)
2 01:15:12 31.71
31 maria +
(00:07:49)
+1
(00:47:40)
-3 2 01:15:29 31.49
32 irakli2692 +
(00:17:26)
+
(01:03:22)
2 01:20:48 31.27
33 giobero +
(00:07:16)
+2
(00:39:27)
-1 2 01:26:43 31.05
34 irakli +
(00:06:55)
+
(01:21:25)
2 01:28:20 30.83
35 gpataraia +1
(00:07:26)
+1
(00:42:47)
-5 2 01:30:13 30.62
36 bacho227 +
(00:12:20)
+
(01:19:10)
-2 2 01:31:30 30.41
37 ladomel +1
(00:18:27)
+
(00:56:58)
2 01:35:25 30.2
38 gkiko +1
(00:14:16)
+
(01:02:08)
2 01:36:24 30
39 Chezz +
(00:18:35)
+1
(01:02:15)
2 01:40:50 29.8
40 nucu1992 +
(00:12:04)
+
(01:28:51)
2 01:40:55 29.6
41 Giorgi_Matiashvili +1
(00:09:39)
+
(01:11:38)
2 01:41:17 29.4
42 nodar_dzamukashvili +
(00:14:11)
+1
(01:07:42)
-2 2 01:41:53 29.21
43 saba9993 +1
(00:17:13)
+
(01:08:02)
-5 2 01:45:15 29.02
44 bakuricucxashvili +
(00:09:17)
+
(01:37:12)
2 01:46:29 28.83
45 SopoChikvinidze +
(00:15:53)
+
(01:30:40)
2 01:46:33 28.65
46 tsotnegut +
(00:11:44)
+2
(00:54:57)
2 01:46:41 28.46
47 BakhtadzeGivi +
(00:22:50)
+1
(01:09:17)
2 01:52:07 28.28
48 ikagotso +
(00:08:34)
+1
(01:28:41)
2 01:57:15 28.1
49 Elle +
(00:09:26)
+
(01:48:15)
2 01:57:41 27.92
50 sandro_barna +3
(00:13:03)
+
(00:45:12)
-1 2 01:58:15 27.75
51 mariam16 +
(00:24:37)
+
(01:37:04)
2 02:01:41 27.58
52 kogoia +1
(00:19:11)
+2
(00:47:56)
2 02:07:07 27.41
53 lasha_p92 +
(00:18:14)
+2
(01:13:00)
-3 2 02:11:14 27.24
54 natali +
(00:13:50)
+2
(01:23:39)
2 02:17:29 27.07
55 Jilberta +1
(00:12:41)
+2
(01:12:44)
2 02:25:25 26.91
56 baqargam +3
(00:20:19)
+
(01:11:34)
2 02:31:53 26.75
57 vvaannoo +
(00:33:15)
+2
(01:22:09)
2 02:35:24 26.59
58 LADY +
(00:11:38)
+4
(01:07:02)
2 02:38:40 26.43
59 giorgibagdavadze +1
(00:07:08)
+4
(01:02:52)
-23 2 02:50:00 26.27
60 kujma10 +
(00:10:58)
+3
(01:56:00)
2 03:06:58 26.12
61 memevar +
(01:38:27)
+
(01:40:36)
2 03:19:03 25.96
62 baqari131 +3
(00:11:50)
+3
(01:21:01)
-1 2 03:32:51 25.81
63 max11rsl +11
(01:28:52)
+3
(00:59:21)
-2 2 07:08:13 25.66
64 chalauri93 +
(00:09:52)
1 00:09:52 12.76
65 giorgi855007 +
(00:12:42)
-3 1 00:12:42 12.69
66 freestyler +
(00:13:12)
1 00:13:12 12.61
67 format +
(00:13:40)
-3 1 00:13:40 12.54
68 gigage25 +
(00:19:36)
-2 1 00:19:36 12.47
69 GR1992 +
(00:19:45)
-2 1 00:19:45 12.4
70 kunchula +
(00:22:49)
1 00:22:49 12.33
71 qetevani +
(00:28:31)
-1 -3 1 00:28:31 12.27
72 beqa_28 +
(00:28:37)
-3 1 00:28:37 12.2
73 picasoo0 +
(00:33:18)
1 00:33:18 12.13
74 elene_1998 +1
(00:19:34)
-5 1 00:39:34 12.07
75 zurakach +
(00:41:42)
-2 1 00:41:42 12
76 needermen +
(00:42:10)
1 00:42:10 11.94
77 nodari2000 +
(00:42:55)
1 00:42:55 11.87
78 kapogiorgi +
(00:43:31)
1 00:43:31 11.81
79 baqariko +
(00:47:39)
1 00:47:39 11.75
80 nikoloze +1
(00:30:38)
-1 1 00:50:38 11.68
81 Dest +
(00:54:08)
1 00:54:08 11.62
82 lexo +2
(00:15:07)
1 00:55:07 11.56
83 malishava +1
(00:36:22)
-1 1 00:56:22 11.5
84 tokokima +1
(00:44:24)
1 01:04:24 11.44
85 hunger +2
(00:27:41)
-3 1 01:07:41 11.38
86 giodzotsenidze +2
(00:29:50)
1 01:09:50 11.33
87 nika_2001 +2
(00:31:26)
1 01:11:26 11.27
88 shvelo +1
(00:53:53)
1 01:13:53 11.21
89 Zau +3
(00:16:38)
1 01:16:38 11.16
90 giorgiarchva +2
(00:40:32)
1 01:20:32 11.1
91 dragon +3
(00:24:06)
1 01:24:06 11.04
92 pepeshka +2
(00:44:55)
-1 1 01:24:55 10.99
93 tanano93 -5 +1
(01:16:04)
1 01:36:04 10.94
94 Ani +3
(00:36:14)
-3 1 01:36:14 10.88
95 guguna1998 +4
(00:23:41)
-1 1 01:43:41 10.83
96 nika99_ +3
(00:43:42)
-1 1 01:43:42 10.78
97 datobula +5
(00:17:36)
-3 1 01:57:36 10.72
98 guka94 +5
(00:33:37)
1 02:13:37 10.67
99 vakhtang +5
(00:43:49)
1 02:23:49 10.62
100 datka1999 +4
(01:08:06)
-1 1 02:28:06 10.57
101 Alex44 +3
(01:49:10)
1 02:49:10 10.52
102 Natiami +5
(01:25:18)
1 03:05:18 10.47
103 tornikee +9
(01:13:27)
1 04:13:27 10.42
104-112 tsotne99 -2 0 00:00:00 0
104-112 bykaaa5 -2 0 00:00:00 0
104-112 Gr3Ch -1 0 00:00:00 0
104-112 harald 0 00:00:00 0
104-112 gvancad -2 -1 0 00:00:00 0
104-112 tamunia -1 -1 0 00:00:00 0
104-112 Teimuraz -1 0 00:00:00 0
104-112 ninig -4 0 00:00:00 0
104-112 begura25 -12 0 00:00:00 0